WRÓĆ DO STRONY
GŁÓWNEJ
Nauka

Hyperloop połączy Sztokholm i Helsinki?

Gdzie powstanie działający system Hyperloop? Obecnie plany budowy rurowego systemu transportowego ogłoszono na Słowacji i w Szwajcarii. Wczoraj zaproponowano zastosowanie technologii Hyperloop by rozwiązać problemy ruchu osobowego pomiędzy Szwecją, A Finlandią.

Pierwsza praca badawcza opisująca przydatność technologii została opublikowana wczoraj przez Hyperloop One (firmę, która przeprowadziła duży test). Uczeni rozważyli połączenie Sztokholmu i Helsinek – obecnie podróż na tej trasie nie jest szczególnie łatwa. Miasta oddalone są od siebie o około 500 kilometrów. wliczając czas spędzony na lotniskach, lot trwa 3.5 godziny. Alternatywą jest całonocna podróż promem. Z kolei Hyperloop pozwoliłby pokonać tę samą trasę w marne 28 minut. Co więcej infrastruktura mogłaby zostać równie dobrze wykorzystana do transportu towarów.

qsdvopa6sybgkdvhlpmp

hohup5wwcs0lquyf0pfh

W badanie zaangażowały się dwie firmy inżynierskie z regionu – FS Links i KPMG. Jak się okazuje, inwestycja byłaby bardzo korzystna z finansowego punktu widzenia.

Wartość zaoszczędzonego przez sieć czasu jest oceniana na 321 milionów euro rocznie. Dochody z z kompletnego systemu – na miliard euro rocznie, przy operacyjnym zysku rzędu 800 milionów euro – bazując na prognozie 43 milionów pasażerów rocznie

Rury zainstalowane zostałyby w wykopach i na dnie Bałtyku. Wymagałoby to utworzenia minimalnej ilości tuneli, zatem koszt inwestycji zamknąłby się w 19 miliardach Euro. To duża suma, ale jak twierdzi Hyperloop One, koszt w przeliczeniu na kilometr jest nawet o połowę mniejszy, niż w wypadku analogicznej konwencjonalnej szybkiej kolei. Trzeba przy tym zauważyć, że budowa tradycyjnej linii kolejowej jest w tym wypadku mało sensowna- wciąż konieczne byłoby stworzenie odpowiedniego tunelu, a pociąg poruszałby się znacznie wolniej. Dlatego właśnie połączenie Szwecji i Finlandii jest tak dobrym polem do popisu dla inżynierów zajmujących się problematyką Hyperloop.

cfbxpfrms4110xfqesqdNie ma wątpliwości co do wpływu inwestycji na gospodarkę. Na całym świecie mają miejsce projekty, zmierzające ku polepszeniu infrastruktury miast i połączeniu sąsiednich w wielkie aglomeracje. Przykładem jest to, co dzieje się w okolicach Pekinu. Podobna sytuacja ma miejsce również u naszych sąsiadów z północy – Szwecja i Dania pracują nad połączeniem Malmo oraz Kopenhagi w jeden mega-region znany jako Øresund, przy wykorzystaniu podobnie wielkich inwestycji w infrastrukturę.

Kto wie – być może za parę dekad powstanie dookoła Bałtyku cały „pierścień”  Hyperloop, eliminujący konieczność długotrwałej podróży promem, czy niewygody na lotniskach.

[źródło i grafika: gizmodo.com]