WRÓĆ DO STRONY
GŁÓWNEJ
Nauka

Lodowe złoże na Marsie zawiera tyle wody, co Lake Superior

Badacze z NASA analizujący dane zdobyte przez Mars Reconnaissance Orbiter odkryli, że pod popękanymi równinami na Marsie chowa się tyle wody, co w Jeziorze Górnym (Lake Superior). 

Za pomocą urządzenia Shallow Radar, naukowcy z NASA przez długi czas badali region Marsa zwany Utopia Planitia, położony w północno-centralnej części planety. Analiza danych pochodzących z ponad sześciuset przekazów pozwoliła scharakteryzować fragment planety o powierzchni większej niż stan Nowy Meksyk, którego warstwa na wysokości od 80 metrów do 170 metrów wgłąb składa się w 50-85% z wody, zmieszanej z kurzem lub większymi fragmentami kamienia.

Warstwa ta prawdopodobnie uformowała się z lawiny, z której to powstała śnieżna pokrywa zmieszana z kurzem. Musiało się to wydarzyć w czasach, kiedy oś Marsa była bardziej nachylona niż jest ona obecnie.

W taki sposób pochodzenie lodowego złoża wyjaśniła Cassie Stuurman, która była głównym autorem raportu na ten temat, który pojawił się w Geophysical Research Letters. Mars, który obecnie ma nachylenie o wartości 25 stopni, gromadzi duże ilości lodu na swoich biegunach. W cyklach trwających 120 tysięcy lat, nachylenie potrafi zwiększyć się dwukrotnie, podgrzewając bieguny i zmuszając lód do przesunięcia się w stronę równika. Dlaczego położenie pokrywy lodowej powinno mieć dla nas znaczenie, wyjaśnił Jack Holt z University of Texas:

Te złoża są prawdopodobnie łatwiej dostępne niż większość wody na Marsie, ponieważ znajdują się na stosunkowo niskiej szerokości geograficznej i leżą w płaskiej, gładkim terenie, gdzie wylądowanie statkiem kosmicznym nie byłoby takie trudne.

Aktualnie, nic nie wskazuje na to, że jakakolwiek woda na Marsie nie jest w stanie stałym – jeżeli byłoby inaczej, z całą pewnością wykazałyby to różnego rodzaju skany. Nie da się jednak wykluczyć możliwości roztopienia się jakiejś części nagromadzonego lodu, jeżeli tylko zmieniłyby się warunki klimatyczne wraz z przechyleniem się osi planety. Istotę dalszego prowadzenia misji w kilku zdaniach streściła również Leslie Tamppari, pracująca właśnie poprzez Mars Reconnaissance Orbitera.

To niezwykle ważne, abyśmy poszerzali swoją wiedzę na temat dystrybucji i ilości wody na Marsie. Wiemy, że na początku planeta ta dysponowała złożonym systemem rzek i jezior – gdzie się one podziały? Duża część z nich uleciała do atmosfery, co jest badane przez przedstawicieli innych misji, ale pozostała część zamieniła się w podziemny lód i musimy dowiedzieć się więcej na jego temat.

źródło i zdjęcie: nasa.gov