[Notka sponsorowana]

Polisa OC to ubezpieczenie komunikacyjne, dzięki któremu poważnych strat finansowych może uniknąć zarówno sprawca zdarzenia, jak i osoba poszkodowana. Na jaką ochronę można liczyć, posiadając tego rodzaju polisę?

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, właściciel każdego zarejestrowanego pojazdu zobowiązany jest do wykupienia polisy OC. Przerwanie ciągłości ubezpieczeniowej skutkuje nałożeniem kar finansowych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej regulowany przepisami

Niezależnie od wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego, zakres ochrony jest identyczny – także bez względu na wysokość składki OC. Jednakowe są również sumy gwarancyjne. Wynika to z obowiązujących przepisów, do respektowania których zobligowane są firmy ubezpieczeniowe.

Za szkodę powstała w związku z ruchem pojazdu, której dotyczy polisa OC, uważa się nie tylko typowe szkody na drodze, ale również te powstałe podczas:

  • wsiadania do i wysiadania z samochodu,
  • bezpośredniego rozładowywania lub załadowywania pojazdu,
  • zatrzymania lub postoju auta.

Polisa OC chroni przed finansowymi skutkami uszkodzenia mienia

Istotą ubezpieczenia OC jest przejęcie finansowej odpowiedzialności przez ubezpieczyciela w razie uszkodzenia mienia dokonanego przez osobę kierującą ubezpieczonym pojazdem. Oznacza to, że sprawca nie ponosi żadnych kosztów w związku z uszkodzeniem obcego samochodu, nieruchomości, innego obiektu czy np. ogrodzenia. Pokrywa je z jego polisy ubezpieczyciel.

W przypadku szkód na mieniu minimalna suma gwarancyjna wynosi 1,22 mln euro – w odniesieniu do jednego zdarzenia drogowego (stan na 2017 rok).

Ubezpieczenie OC uchroni przed finansowymi skutkami uszczerbku na zdrowiu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ubezpieczyciel jest zobligowany do wypłaty odszkodowania w razie uszczerbku na zdrowiu lub śmierci – zdarzeń, które są konsekwencją wypadku drogowego.

W przypadku szkód na osobie, minimalna suma gwarancyjna wynosi:

  • 1,22 mln euro – na jednego poszkodowanego,
  • 6,07 mln euro – w odniesieniu do jednego zdarzenia drogowego.

Ochrona nie tylko przed typowymi zdarzeniami drogowymi

Chociaż polisa OC kojarzy się przede wszystkim z ochroną w razie stłuczki dwóch pojazdów, zderzenia z osobą, wjechania na ogrodzenie, itp., ubezpieczenie obejmuje także inne rodzaje zdarzeń.

Towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązane jest do pokrycia kosztów:

  • poniesionych w celu zapobiegania powiększaniu się szkody,
  • dodatkowego badania technicznego po szkodzie,
  • obrony w postępowaniu karnym i zastępstwa prawnego w postępowaniu cywilnym – gdy zostały podjęte np. na polecenie ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie OC to polisa o dużym znaczeniu – zarówno z punktu widzenia sprawcy, jak i poszkodowanego. Sprawcy pozwala uniknąć finansowej odpowiedzialności za spowodowane zdarzenie drogowe. Natomiast poszkodowanego nie naraża na wydatki związane m.in. z naprawą własnego samochodu czy podjętym leczeniem umożliwiającym na powrót do zdrowia i sprawności sprzed wypadku.

 

[Notka sponsorowana]