[Notka sponsorowana]

Bardzo ważnym aspektem działalności firm biorących udział w przetargach jest śledzenie rynku zamówień publicznych. Aby aktywnie w nim uczestniczyć, konieczne jest jednak przeglądanie wyłącznie ofert odpowiadających specyfice przedsiębiorstwa. W tym celu stworzona została internetowa platforma zamówień publicznych, która ułatwia komunikację pomiędzy dostawcami, a zamawiającymi.

Internetowa platforma zamówień publicznych

Zamówienia publiczne należą do najbardziej rozpowszechnionych form składania ofert na wykonanie usługi, zakup towarów lub zawarcie umowy w innym celu. Dotyczy to przede wszystkim zamówień obejmujących segment nieruchomości oraz realizację robót budowlanych. Zamówienia publiczne tego typu publikowane są na specjalnej platformie platformie (internetowa platforma zakupowa). Pozwala ona na szybkie i sprecyzowane przeglądanie najbardziej interesujących zleceń, które zebrane są w jednym miejscu. Serwis działa jednocześnie jako wyszukiwarka zamówień publicznych oraz internetowa platforma zakupowa, dzięki której zamawiający i dostawcy mogą w łatwiejszy sposób sfinalizować każde zlecenie. Ogólne zasady dotyczące zamówień publicznych podlegają regulacjom kodeksu cywilnego. Ustawa o Prawie Zamówień Publicznych uwzględnia jednak zamówienia finansowe z sektora państwowego. Realizacja zleceń poniżej progu Ustawy odbywa się bez ogłaszania przetargu.

Korzyści dla dostawców

Internetowa platforma zamówień publicznych jest darmowym i precyzyjnym narzędziem, pozwalającym przedsiębiorcom na dokonywanie bardzo dokładnego rekonesansu zamówień z sektora publicznego. Stanowi znaczne ułatwienie dla firm, ponieważ ogranicza konieczność samodzielnego przekopywania się przez setki zleceń znajdujących się w stale aktualizowanej bazie. Internetowa platforma zakupowa usprawnia wyszukiwanie poszczególnych ofert, które poddawane są dokładnej weryfikacji. Za pośrednictwem rozbudowanej wyszukiwarki możliwe jest bardzo szczegółowe zdefiniowanie słów kluczowych oraz wszystkich wytycznych wymaganych do uzyskania najlepiej dopasowanych wyników. Wszystkie wyszukiwane informacje mogą być dodatkowo doprecyzowane, dzięki czemu uzyskane wyniki są lepiej dopasowywane do żądanych kryteriów. W ten sposób dostawca może dokładnie określić interesującą go branżę oraz lokalizację, a także inne specyficzne cechy zamówienia publicznego. Kryteria wyszukiwania mogą być również zapisywane i modyfikowane.

Zalety dla zamawiających

Dzięki znaczącemu usprawnieniu oraz systematyzacji zamówień poniżej progu Ustawy, internetowa platforma zakupowa znacząco ułatwia zamieszczanie ofert zamawiającym z sektora prywatnego oraz publicznego. Ujednolicenie wszystkich związanych z tym procesów i procedur zwiększa także poziom bezpieczeństwa. Informacje dotyczące zamówień podlegają weryfikacji, dzięki czemu pochodzą wyłącznie z pewnych źródeł. Zaletą dla zamawiających jest ograniczenie całej papierowej dokumentacji. Możliwość korzystania z korespondencji elektronicznej pozwala na wygodne jej przechowywanie i szybkie przeglądanie zamieszczanych zleceń.

[Notka sponsorowana]