[Notka sponsorowana]

Dane zapisane w formie elektronicznej, poświadczone za pomocą podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym, pod względem skutków prawnych mają taki sam stopień ważności, co dokumenty opatrzone podpisem odręcznym i jednoznacznie poświadczają tożsamość jego właściciela, którym może być jedynie osoba fizyczna.

Dane zapisane w formie elektronicznej, poświadczone za pomocą podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym, pod względem skutków prawnych mają taki sam stopień ważności, co dokumenty opatrzone podpisem odręcznym i jednoznacznie poświadczają tożsamość jego właściciela, którym może być jedynie osoba fizyczna. Dzięki temu e-podpis może być używany w wielu obszarach, a przedsiębiorstwa oraz instytucje mogą bez przeszkód posługiwać się elektroniczną formą dokumentów.

Podpis elektroniczny w deklaracjach podatkowych

Od 1 stycznia 2015 r. firmy zatrudniające powyżej pięciu pracowników, mają obowiązek składania deklaracji podatkowych wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem portalu podatkowego e-Deklaracje. Warunkiem przesłania dokumentów w takiej formie jest podpisanie ich bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Aby posługiwać się certyfikowanym e-podpisem koniecznie trzeba posiadać specjalny zestaw, który umożliwi jego użytkowanie. Składa się on z karty, na której zapisany jest klucz prywatny użytkownika oraz certyfikatu kwalifikowanego. Należy pamiętać, że ważność certyfikatów, które uprawniają do składania podpisu elektronicznego jest zawsze ograniczona czasowo. Bardzo często jest to rok lub dwa. Po upłynięciu tego terminu konieczne jest odnowienie.

Elektroniczny podpis w e-fakturach

Bezpieczny e-podpis pozwala także na całkowite wyeliminowanie papierowych faktur. Zgodnie z § 4 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 roku (obowiązującego od 1 stycznia 2013), autentyczność pochodzenia oraz integralność treści faktury zostają zachowane w przypadku zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego (zgodnego z zapisami art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym – Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm. 4) weryfikowanego ważnym certyfikatem kwalifikowanym. Oznacza to, że każda e-faktura opatrzona
podpisem elektronicznym, spełniającym wymienione wyżej wymagania, jest równoważna  fakturze sporządzonej w formie tradycyjnej.

Tak jak w przypadku e-Deklaracji, tak i tutaj zestawy niezbędne do składania elektronicznego podpisu pod e-fakturą, zamówić można na www.elektronicznypodpis.pl. Na stronie znajdują się także szczegółowe informacje o podpisie elektronicznym Szafir, oferowanym przez KIR.

 

[Notka sponsorowana]