WRÓĆ DO STRONY
GŁÓWNEJ
Nauka

Elektryczna stymulacja mózgu może przywrócić świadomość

Jednym z najbardziej frustrujących schorzeń jest utrata świadomości, która pojawia się często podczas uszkodzenia mózgu. Pacjenci w śpiące, bądź w stanie wegetatywnym czasami spontanicznie powracają do życia, jednakże w większości przypadków lekarze nie mogą pomóc. Badania przeprowadzone przez naukowców z Liège University Hospital Center w Belgi wykazały, że przezczaszkowa stymulacja prądem stałym tCDS (transcranial Direct Current Stimulation) może zwiększyć świadomość pacjentów będących w takim stanie. 

W tCDS elektrody są przyklejone do skóry głowy i przepuszcza się przez nie słaby prąd, który stymuluje podstawowe tkanki mózgu. Naukowcy zastosowali terapię, która trwała 20 minut. Stymulowane były tkanki lewej kory przedczołowej, odpowiedzialne między innymi za pamięć roboczą. Następnie lekarze, którzy nie wiedzieli czy pacjent był leczony prądem czy też nie, oceniali wpływ terapii na świadomość. Dwóch pacjentów w tanie wegetatywnym wykazało znaczną poprawę. 13 na 30 pacjentów w stanie minimalnej świadomości odpowiedziało pozytywnie na bodźce zmysłowe. Część pacjentów była ranna od niedawna, a część znajdowała się w tym stanie od lat.

Poprawa trwała niestety zaledwie kilka minut, ale to tylko zachęciło naukowców do dalszych prac. Urządzenie służące do stymulacji jest małe, niedrogie i sama metoda jest pozbawiona skutków ubocznych. Krótki czas świadomości to i tak duże osiągnięcie. Rodziny przez ten czas mogą porozumiewać się z bliskimi, te kilka minut może okazać się bezcennymi.