Głos matki może znacznie więcej niż tylko uspokoić dziecko. Gdy mama mówi to kilka obszarów mózgu u jej dziecka zostaje aktywowane. Należą do nich regiony biorące udział w przetwarzaniu emocji, funkcji społecznych, rozpoznawaniu twarzy i wykrywania co jest istotne dla danej osoby. Taka reakcja u dzieci została odkryta tylko w ramach odpowiedzi na głos matki a nie innej kobiety.

Poprzednie badania wykazały, że dzieci odpowiadają specyficznie na głos matki, jednakże nieznany był tego mechanizm. Profesor psychiatrii, Vinod Menon, mówi:

Nikt tak naprawdę nie spojrzał na obwody mózgowe, które mogą być zaangażowane. Chcieliśmy wiedzieć czy są to tylko obszary odpowiadające za słuch i głos, czy jest to bardziej szeroka pod względem reaktywności emocjonalnej, zaangażowania i wykrywania najistotniejszych bodźców odpowiedź.

W badaniu wzięło udział 24 dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Wszystkie dzieci miały IQ powyżej 80, wychowane były przez biologiczne matki i żadne z nich nie miało zaburzeń rozwojowych. Wcześniej rodzice odpowiedzieli na pytania dotyczące umiejętności komunikacyjnych dziecka, w tym zdolność do interakcji i relacji z innymi ludźmi. Dzieci słuchały nagrań matek, który mówiły bezsensowne rzeczy. Podczas tego ich mózgi były skanowane za pomocą magnetycznego rezonansu (MRI). Naukowcy odkryli, że dzieci mogły zidentyfikować głos ich własnych matek z 97% dokładnością, nawet gdy nagrania były puszczane krócej niż 1s. Kilka regionów mózgu był bardziej zaangażowanych w proces słuchania głosu matki, niż obcej kobiety. Są to regiony odpowiedzialne za: słuchanie, emocje, przetwarzanie nagród, przetwarzanie informacji o sobie, postrzeganie i przetwarzanie widoku twarzy. Dzieci z najsilniejszymi powiązaniami pomiędzy tymi regionami, podczas usłyszenia głosu matki, miały też najlepsze zdolności komunikacji społecznej.

Źródło:http://www.drugs.com/; Zdjęcie: Happy Mother’s Day! – EXPLORE via photopin (license)

Kolejny artykuł znajdziesz poniżej