Jakość powietrza jest w Państwie Środka palącym problemem. Kiedy w kwietniu tego roku mająca swoją siedzibę w Pekinie organizacja Greenpeace East Asia przeprowadziła badania czystości powietrza w 360 chińskich miastach, okazało się, że w 351 z nich przekroczono obowiązujące w kraju normy. Przy tym średni poziom zanieczyszczenia przekraczał 2,5-krotnie zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia. W przeprowadzonych w Berkeley badaniach oszacowano natomiast, że skażone powietrze powoduje w Chinach śmierć miliona osób rocznie (!).

Sami Chińczycy zdają sobie sprawę z powagi sytuacji, dlatego też podjęli z IBM współpracę mającą na celu pilotażowe wdrożenie w Pekinie opartego na sztucznej inteligencji programu prognozowania i zapobiegania nadmiernemu zanieczyszczeniu atmosfery. Ukończono właśnie pierwszy etap projektu, który dzięki superkomputerowi amerykańskiej firmy i systemowi pomiarowemu Pekińskiego Biura Ochrony Środowiska, pozwala przewidywać zanieczyszczenie powietrza z wyprzedzeniem 72 godzin.

System korzysta z mechanizmów przetwarzania kognitywnego i uczenia maszynowego rozwijanych wcześniej przez IBM. Amerykanie udowodnili już jakiś czas temu że oparta na tych metodach sztuczna inteligencja może wykazywać przewagę nad człowiekiem w sytuacjach wymagających od nas rozumienia dostępnych danych – zbudowany przez IBM superkomputer Watson wygrał z najlepszymi graczami rozgrywkę w teleturnieju Jeopardy!, w Polsce znanym bardziej pod lokalną nazwą Va banque. Obecnie firma stawia na rozwijanie technologii sztucznej inteligencji w dziedzinach takich jak obrazowanie medyczne czy konsulting.

Wspólnie opracowane rozwiązanie podaje dokładne dane dla rejonów o wielkości kilometra kwadratowego – informacje są dokładniejsze o 30% od tradycyjnych metod. Opracowanie wspomnianej wcześniej 3-dniowej prognozy zanieczyszczenia to dopiero początek możliwości systemu. Pełna, znacznie bardziej rozbudowana wersja, ma być zdolna do przewidywania stanu powietrza na 10 dni do przodu, odnajdywania najpoważniejszych źródeł szkodliwych substancji, rozpatrywania przyszłych scenariuszy i na tej podstawie wydawania zaleceń w jaki sposób można by ograniczyć zawartość szkodliwych substancji w atmosferze (włącznie z czasowym zamykaniem konkretnych fabryk czy ograniczaniem ruchu drogowego na danym terenie). Podobne rozwiązanie opracowywane jest także w słynącej z dużego zanieczyszczenia, położonej na północy Chin, prowincji Hebei.

[źródło i grafika: technologyreview.com]

Kolejny artykuł znajdziesz poniżej