WRÓĆ DO STRONY
GŁÓWNEJ
Nauka

IBM Research w RPA pracuje nad system badania jakości powietrza

W Johannesburgu w RPA IBM Research na czele z inżynierem Tapiwa M. Chiwewe pracują w nowo otwartym laboratorium nad oprogramowaniem służącym do badania jakości powietrza.

W ubiegłym miesiącu Chiwewe przedstawił niektóre z pierwszych wyników laboratorium z Johannesburga, dotyczących przewidywanego poziomu ozonu na poziomie gruntu, na 14th International Conference on Industrial Informatics we francuskim mieście Poitiers. Maszyny były w stanie przewidzieć poziom ozonu bez znajomości tego, jak działa on w atmosferze, polegało to na zebraniu dużej ilości danych.

Podobnie jak  Chiny, RPA opiera się na energii z węgla jako dużej części swoich zasobów energetycznych przez co musi radzić sobie z konsekwencjami w postaci toksycznych cząstek w powietrzu. Chiwewe powiedział, że RPA może korzystać z niektórych narzędzi prognozowania jakości powietrza opracowanych w Chinach, jednak muszą one również być dostosowane do lokalnej specyfiki. Johannesburg, na przykład, ma długą historię górnictwa. Górnictwo pozostawiło wiele narażonych, przeróbczych palów i silne wiatry regularnie odrywają drobniejsze cząstki, zmniejszając jakość powietrza w wietrznych okolicach. Chiwewe mówi, że ma nadzieję na opracowanie narzędzia, które może reagować na oznaki wzrostu wiatrów i alarmować okolicznych mieszkańców.

W Johannesburgu nie ma również gęstej sieci stacji monitoringu jakości powietrza jak to ma miejsce w Pekinie. Ma tylko osiem stacji w porównaniu do Pekinu, który ma ma 35. System IBM jest zaprojektowany tak, aby włączyć dane także z innych, tańszych czujników, które mogą zawierać tylko jeden lub dwa rodzaje pomiarów (takich jak pył zawieszony). Zamiast pełnego zestawu gazów i cząstek mierzona na głównych stacjach w Pekinie może mieć wokół tysiąc mniejszych. Więc zespół Chiwego musi przystosować swój system uczenia maszynowego do pracy ze znacznie rzadszymi danymi i uzupełniania go w twórczy sposób.

IBM Research ma zapewniony darmowy dostęp do danych z publicznych stacji monitorujących w zamian za bezpłatne udostępnienie władzom prognoz. Takie prognozy mogą ułatwić urzędnikom planowanie zagospodarowania przestrzennego zmniejszając tym samym narażenie ludzi na szkodliwą emisję gazów.

Źródło: http://spectrum.ieee.org