WRÓĆ DO STRONY
GŁÓWNEJ
Nauka

Jedna czwarta wykorzystywanej energii pochodzi ze źródeł odnawialnych

REN21 (Renewable Energy Policy Network for the 21st Century) to międzynarodowa organizacja zajmująca się promocją odnawialnych źródeł energii. W jej skład wchodzą rządy państw, ONZ, instytucje badawcze, naukowe oraz inne. Celem organizacji jest rozwijanie wykorzystania energii odnawialnej i jak pokazuje najnowszy raport, idzie jej całkiem nieźle. Według niego obecnie prawie jedna czwarta wykorzystywanej na świecie energii pochodzi z zasobów odnawialnych. Ponad połowa z niej wytwarzana jest w elektrowniach wodnych.

Taki stan rzeczy jest dużą zasługą Chin. Połowa światowej ilości zapór znajduje się właśnie w tym państwie. Ponad to ostatnimi czasy Chińczycy bardzo mocno inwestują również w energię słoneczną i wiatru. W 2015 na ten pierwszy rodzaj wydali 161 miliardów dolarów, natomiast na drugi 109 milionów.

Zaletą rosnącej liczby elektrowni słonecznych jest również liczba miejsc pracy, jakie one generują. Pomimo iż ilość wytwarzanej w nich energii ustępuje tej z elektrowni wodnych, to do pracy bezpośrednio i pośrednio przy pozyskiwaniu energii słonecznej zatrudnia się na całym świecie ponad 2,5 miliona osób. Elektrownie wodne zdają się być natomiast bardziej samodzielne, gdyż na całym świecie tworzą jedynie 107 tysięcy miejsc zatrudnienia.

Zdaje się, że energia pozyskiwana ze źródeł odnawialnych jest naszą przyszłością. Przede wszystkim, jak sama nazwa wskazuje, można z niej czerpać bez obaw o wyczerpanie się surowców. Ponad to wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii wiąże się z chociażby zmniejszeniem zanieczyszczenia powietrza i emisji gazów cieplarnianych.