Atomy potrafią zmieniać kolory, a tym samym odwzorować każdą ze znanych nam barw. I choć potoczna wiedza o atomach i ich cechach dystynktywnych nie jest zbyt rozległa, pewne grupy specjalistów potrafią tworzyć własne, sztuczne atomy. Właściwości emitowania rozmaitych barw mają pozwolić na rewolucje w tworzeniu płaskich telewizorów, mających charakteryzować się jeszcze większą ostrością i jeszcze lepszym odwzorowaniem barw. Choć są to zapowiedzi klasyczne, które słyszymy niemal bez wyjątku od każdego producenta, przy premierze nowych modeli telewizorów, technologicznie może być to krok naprzód.

Świat kolorowych atomów jest olbrzymi i czasem doświadczamy go na co dzień. Ot atomy sodu potrafią emitować wyraziste żółte światło, które podziwiać możemy w lampach sodowych, a zielone rozbłyski drogich fajerwerków to często zasługa świecących na zielono atomów baru. Jak widać, kolorowa mimikra atomów dokonuje się praktycznie na naszych oczach. Chcąc usprawnić wykorzystywanie przydatnych właściwości poszczególnych atomów, naukowcy z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii w Australii, jako jedni z prekursorów nowych rozwiązań technologicznych zamierzają tworzyć nanostruktury o cechach podobnych do charakterystyki atomu, celem ich przemysłowego wykorzystywania.

Kluczem do produkcji sztucznych atomów jest zrozumienie ich naturalnych pierwowzorów na poziomie kwantowego zachowania elektronów. W prawdziwym atomie, proton nieustannie oddziałuje na neutron, co wpływa na poziom energii i cechy charakterystyczne danego atomu. Choć wytłumaczenie metody tworzenia sztucznych atomów jest mgliste, najistotniejsze jest poznanie formuły kształtującej i definiującej własności konkretnych cząstek. Bez wchodzenia w szczegóły, jeśli zespół naukowców pod przewodnictwem prof. Andrea Morello pozna schemat energetyczny obowiązujący między jądrem atomu a chmurą elektronową, będzie w stanie odtworzyć ową charakterystykę i stworzyć sztuczny atom o właściwościach identycznych, co oryginał. Od stworzenia zaś konkretnej cząstki, do nowych telewizorów, droga będzie już względnie krótka i prosta, co w konsekwencji może zachwiać rynkiem nowoczesnych telewizorów.

Źródło: http://www.sciencealert.com

Kolejny artykuł znajdziesz poniżej