WRÓĆ DO STRONY
GŁÓWNEJ
Nauka

Konfigurowalny mikrochip umożliwi utrzymanie prawa Moore’a

Badacze z North Carolina State University opracowali nowe, nieliniowe, oparte na chaosie układy scalone, które umożliwiają chipom komputerowym wykonywanie wielu funkcji z mniejszą ilością tranzystorów. Te układy scalone mogą prowadzić do nowych architektur komputerowych, które robią więcej wykorzystując mniejszy obwód i mniejszą liczbę tranzystorów.

Prawo Moore’a mówi, że liczba tranzystorów w układzie scalonym podwoi się co dwa lata, aby nadążyć za rosnącymi na rynku wymaganiami. Poprzednio ten cel został rozwiązany poprzez zmniejszenie rozmiaru poszczególnych tranzystorów tak, że jeszcze można było je dodać do układu. Jednak takie rozwiązanie stanie się niedługo niemożliwe do zrealizowania, a przemysł półprzewodników poszukuje nowych sposobów na tworzenie lepszych chipów komputerowych.

Behnam Kia, fizyk na NC State, powiedział, że naukowcy proponują wykorzystać teorię chaosu – dzięki temu obwody tranzystorowe mogą być zaprogramowane do wykonywania różnych zadań. Bardzo prosty obwód nieliniowy tranzystora zawiera bardzo bogate wzory. Różne wzory, które reprezentują różne funkcje współistnieją wewnątrz nieliniowej dynamiki układu i są wybierane. Wykorzystujemy te zachowania dynamiki szczebla do wykonywania różnych zadań przetwarzania przy użyciu tego samego obwodu. W rezultacie możemy lepiej wykorzystać mniej.

Kia i William Ditto, profesor fizyki i dziekan Kolegium Nauk na NC State University, pracowali nad koncepcją, projektowaniem, rozwojem i wytwarzaniem układów scalonych, które zawierają pracę obwodów nieliniowych do wykonywania wielu różnych obliczeń cyfrowych.

Tradycyjnie każdy obwód tranzystorowy może wykonać tylko jedno zadanie. Procesory komputerowe działają na zasadzie routingu każdej instrukcji i jej argumentów do odpowiedniego obwodu tranzystora na układzie scalonym. W nowej konstrukcji obwód tranzystora można zaprogramować w celu realizacji różnych instrukcji poprzez płynne przechodzenie między różnymi funkcjami.

Naukowcy wyprodukowali alternatywne podejście do informatyki, który jest kompatybilny z istniejącą technologią. Kia powiedział, że wierzą,  że ten układ pomoże rozwiązać problem zapotrzebowania na coraz to większą moc przetwarzania z mniejszej liczby tranzystorów.

Źródło: www.news.ncsu.edu