Lubicie dostawać nagrody? Ja też. Niestety, w tym konkursie nie mogę wziąć udziału, jednak dla Was, kochani czytelnicy, może być to szansa na otrzymanie egzemplarza gry Activity wprost od wydawnictwa Piatnik!

Zasady konkursu

Graliście kiedyś w Activity? Jeśli nie, to pokrótce wyjaśnię – jest to gra oferująca nam rozgrywkę podobną do popularnych kalambur. Możemy nasze hasła przedstawiać słownie, rysować lub pokazywać. Właśnie jedną z tych technik, konkretnie opis słowny, wykorzystujemy w tym właśnie konkursie! Aby wygrać egzemplarz gry Activity, wystarczy przesłać na mojego maila (piotr.kedzierski@whatnext.pl) opis słowny hasła „Martwy Piksel”. W temacie maila proszę o umieszczenie „Konkurs Activity”. Pamiętajcie, przy opisie NIE MOŻECIE skorzystać z tych dwóch słów w JAKIKOLWIEK sposób!

Gotowi do zabawy? Pamiętajcie, że zwycięzca może być tylko jeden!

Activity Original pudło

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem konkursu „Activity – Martwy Piksel” jest redakcja serwisu whatnext.pl.
 2. Sponsorem nagrody – egzemplarza gry Activity Original – jest wydawnictwo Piatnik.
 3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin). Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej: Uczestnik).
 4. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za Konkurs przez każdego uczestnika.
 5. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość Regulaminu i akceptuje się jego warunki.
 6. Jakiekolwiek złamanie Regulaminu oznacza dyskwalifikację z Konkursu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 9. Konkurs trwa od momentu opublikowania w dniu 12.05.2018 roku do 28.05.2018 roku, do godziny 23:59.
 10. Zadaniem konkursowym jest opis słowny na zasadach znanych z Activity hasła „Martwy Piksel” (tj. bez jakiegokolwiek wykorzystania tych dwóch słów) oraz przesłanie owego opisu na maila: piotr.kedzierski@whatnext.pl z tematem „Konkurs Activity”.
 11. Laureatami konkursu zostanie jedna osoba, która w najciekawszy sposób przedstawi podane hasło.
 12. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie. Z udziału w konkursie wyłączeni są redaktorzy serwisu whatnext.pl, członkowie ich najbliższych rodzin, znajomi redaktorów oraz pracownicy Sponsora.
 13. Jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie. W przypadku przesłania kilku zgłoszeń pod uwagę będzie brane jedyne to otrzymane jako pierwsze.
 14. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji konkursu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (DZ.U. nr 133, poz. 883, z późn. zm.).
 15. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora w ciągu 14 (czternastu) dni od momentu zakończenia Konkursu.
 16. Zwycięzca zobowiązany jest przesłać w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od ogłoszenia wyników swój adres korespondencyjny, korzystając z adresu e-mail, z którego wysłał zgłoszenie.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od Uczestnika, a zwłaszcza podania błędnego adresu.
 18. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji.
 19. Nagrodę wysyła Sponsor do 30 (trzydziestu) dni roboczych od dnia otrzymania adresu Laureata.

Dziękujemy wydawnictwu Piatnik za przygotowanie nagrody!

Spodobał Ci się ten artykuł? Podaj dalej!