WRÓĆ DO STRONY
GŁÓWNEJ
Akcja partnerska

Konkurs Activity – Martwy Piksel

Lubicie dostawać nagrody? Ja też. Niestety, w tym konkursie nie mogę wziąć udziału, jednak dla Was, kochani czytelnicy, może być to szansa na otrzymanie egzemplarza gry Activity wprost od wydawnictwa Piatnik!

Zasady konkursu

Graliście kiedyś w Activity? Jeśli nie, to pokrótce wyjaśnię – jest to gra oferująca nam rozgrywkę podobną do popularnych kalambur. Możemy nasze hasła przedstawiać słownie, rysować lub pokazywać. Właśnie jedną z tych technik, konkretnie opis słowny, wykorzystujemy w tym właśnie konkursie! Aby wygrać egzemplarz gry Activity, wystarczy przesłać na mojego maila () opis słowny hasła „Martwy Piksel”. W temacie maila proszę o umieszczenie „Konkurs Activity”. Pamiętajcie, przy opisie NIE MOŻECIE skorzystać z tych dwóch słów w JAKIKOLWIEK sposób!

Gotowi do zabawy? Pamiętajcie, że zwycięzca może być tylko jeden!

Activity Original pudło

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem konkursu „Activity – Martwy Piksel” jest redakcja serwisu whatnext.pl.
 2. Sponsorem nagrody – egzemplarza gry Activity Original – jest wydawnictwo Piatnik.
 3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin). Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej: Uczestnik).
 4. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za Konkurs przez każdego uczestnika.
 5. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość Regulaminu i akceptuje się jego warunki.
 6. Jakiekolwiek złamanie Regulaminu oznacza dyskwalifikację z Konkursu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 9. Konkurs trwa od momentu opublikowania w dniu 12.05.2018 roku do 28.05.2018 roku, do godziny 23:59.
 10. Zadaniem konkursowym jest opis słowny na zasadach znanych z Activity hasła „Martwy Piksel” (tj. bez jakiegokolwiek wykorzystania tych dwóch słów) oraz przesłanie owego opisu na maila: piotr.kedzierski(takiezwierzątko)whatnext.pl z tematem „Konkurs Activity”.
 11. Laureatami konkursu zostanie jedna osoba, która w najciekawszy sposób przedstawi podane hasło.
 12. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie. Z udziału w konkursie wyłączeni są redaktorzy serwisu whatnext.pl, członkowie ich najbliższych rodzin, znajomi redaktorów oraz pracownicy Sponsora.
 13. Jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie. W przypadku przesłania kilku zgłoszeń pod uwagę będzie brane jedyne to otrzymane jako pierwsze.
 14. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji konkursu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (DZ.U. nr 133, poz. 883, z późn. zm.).
 15. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora w ciągu 14 (czternastu) dni od momentu zakończenia Konkursu.
 16. Zwycięzca zobowiązany jest przesłać w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od ogłoszenia wyników swój adres korespondencyjny, korzystając z adresu e-mail, z którego wysłał zgłoszenie.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od Uczestnika, a zwłaszcza podania błędnego adresu.
 18. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji.
 19. Nagrodę wysyła Sponsor do 30 (trzydziestu) dni roboczych od dnia otrzymania adresu Laureata.

Dziękujemy wydawnictwu Piatnik za przygotowanie nagrody!