WRÓĆ DO STRONY
GŁÓWNEJ
Akcja partnerska

Konkurs WhatNext oraz SilverStone

Zapraszamy was do wzięcia udziału w kolejnym konkursie odbywającym się na łamach WhatNext. Tym razem do wygrania są dwie obudowy oraz zasilacz. Nie musicie też odpowiadać na masę skomplikowanych pytań- wystarczy tylko polubić trzy profile na Facebooku i wysłać maila na podany adres.

Nagrodami w konkursie są:

 • SilverStone Milo ML07
 • Silverstone Strider Essential ST60F-ESB 600 W
 • SilverStone Precision PS10

Co trzeba zrobić aby wygrać? Należy polubić podane niżej profile i wysłać maila na adres redakcja[at]whatnext.pl, w którego treści znajdzie się wasze imię i nazwisko oraz nazwa konta z jakiego polubiono profile, a tytuł będzie brzmiał:„Konkurs WhatNext oraz SilverStone″.

 1. SilverStone Technology EU
 2. SilverStone Technology
 3. WhatNext?

Zapraszamy także do zapoznania się z pełną ofertą produktów SilverStone w sklepie Proline.

nagroda1
nagroda2
nagroda3

Regulamin:

 1. Konkurs WhatNext oraz SilverStone trwa od 03.10.2014 (godz. 17.00) do 10.10.2014 (godz. 00.00). Wiadomości przesłane po tym terminie zostaną uznane za nieważne.
 2. Pierwszym warunkiem udziału w konkursie jest polubienie profilu internetowego portalu WhatNext, SilverStone EU oraz SilverStone w serwisie FaceBook (poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to” na stronie głównej profilu). Adres profilów: https://www.facebook.com/PortalWhatNexthttps://www.facebook.com/SilverStoneEnglishhttps://www.facebook.com/SilverStoneTechnology. Drugim warunkiem udziału jest nadesłanie maila zawierającego w treści imię i nazwisko oraz nazwę konta z jakiego polubiono profile. Oba warunki są konieczne do wzięcia udziału w konkursie.
 3. Uwzględnione zostaną wiadomości zawierające w tytule maila „Konkurs WhatNext oraz SilverStone″ , imię i nazwisko oraz nazwę konta z jakiego polubiono profile w treści. Należy je wysyłać na adres: redakcja[at]whatnext.pl
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 14.10.2014 roku na łamach portalu WhatNext.pl. Zastrzega się możliwość ogłoszenia wyników do dnia 16.10.2014 roku.
 5. Z pośród nadesłanych wiadomości wybierzemy trzech zwycięzców. Każdy z nich otrzyma jedną z nagród wymienionych wyżej.
 6. Jeden uczestnik konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę.
 7. Uczestnikiem konkursu musi być osoba mieszkająca w Polsce.
 8. W Konkursie nie mogą brać udziału redaktorzy oraz osoby powiązane z redagowaniem portalu WhatNext, jak też ich rodziny.
 9. Do wszystkich zwycięzców zostanie wysłana wiadomość o wygranej, na którą należy odpisać, podając dane adresowe na która mamy wysłać paczkę oraz link do osobistego profilu FaceBook, który został użyty do polubienia profilu portalu. Nagroda ulega przedawnieniu w przypadku nieodpisania na wiadomość z informacją o zwycięstwie w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyników Konkursu.
 10. Dane osobowe uczestników konkursu będą zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, nr. 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane uczestników Konkursu przetwarzane będą w celach niezbędnych do: przeprowadzenia Konkursu, organizacji Konkursu oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej Organizatora. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest – w rozumieniu wspomnianej wyżej ustawy – Organizator. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobach, jak również żądania ich poprawienia lub usunięcia.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie w przypadkach określonych w Regulaminie uniemożliwia udział w konkursie i jest równoznaczne z rezygnacją z nagród.
 12. We wszelkich sprawach nieobjętych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz powszechnie obowiązującego prawa.