Zapominamy przeciętnie 80% informacji zasłyszanych w ciągu dnia. Dlatego, by ułatwić korzystanie z wielu urządzeń coraz popularniejsze stają się biometryczne zabezpieczenia głosowe, zdjęciowe czy papilarne. Wiele z nich powstaje właśnie w Polsce. W najbliższy weekend w Białymstoku odbędzie się międzynarodowa konferencja o biometrii CISIM 2017, pt. „Komputerowe systemy informacyjne i ich zastosowanie w przemyśle”. A w poniedziałek – 19.06 – na Politechnice Białostockiej otwarte zostanie nowe laboratorium biometryczne. To obiecująca zapowiedź dalszego rozwoju rynku usług biometrycznych.

To już trzecie w Polsce laboratorium biometryczne, z którego korzystać mogą studenci. Profesorowi Saeedowi z Politechniki Białostockiej udało się pozyskać grant z Motorola Foundation na budowę nowego laboratorium przy Wydziale Informatyki. Na ten cel przeznaczone zostało 45 tys.$ z grantu Motorola Solutions Foundation, a także około 30 tys. zł z budżetu Wydziału Informatyki, co daje łącznie sumę niemal 170 tys. zł. Nowe laboratorium otwarte zostanie 19 czerwca o godzinie 13.00.

W placówce znaleźć można sensory i czujniki umożliwiające zeskanowanie siatkówki oka, linii papilarnych, a także głosu. Znajdują się tu także kamery, które umożliwiają skanowanie poszczególnych cech biometrycznych takich jak twarzy lub tęczówki oka w celu akwizycji obrazu i opracowania algorytmów do stworzenia wektorów cech – tj. matematyczny opis indywidualnych zbiorów cech użytkownika” – mówił autor przedsięwzięcia, który w minionych latach zainicjował powstanie podobnych laboratoriów w Warszawie oraz w Krakowie. „Chcemy rozszerzyć wiedzę naszych studentów na temat biometrycznego zabezpieczania dostępu. Cieszymy się, że grant Motorola Solutions umożliwił nie tylko wyposażenie laboratorium w potrzebne sprzęty, ale także pozwolił na uruchomienie programu kursu dla s  tudentów.” – dodał prof. Saeed. Rekrutacja na kurs ruszyła, ciesząc się ogromnym zainteresowaniem nie tylko studentów Wydziału Informatyki, ale także innych wydziałów i uczelni. „Warunkiem była znajomość języków programowania. Otrzymaliśmy 44 zgłoszenia i jeszcze są chętni, którzy są w trakcie zaliczenia przedmiotu Programowanie.” – mówi przedstawiciel Wydziału Informatyki. Na kursie prowadzone będą trzy przedmioty. Pierwszym są podstawy biometrii: z definicjami, analizą i przetwarzaniem obrazów biometrycznych oraz podstawami systemów zdalnej opieki. Drugi poświęcony wyłącznie metodom programowania urządzeń mobilnych, a trzeci dotyczyć będzie systemów wbudowanych. Planowane są także wykłady dodatkowe, wygłoszone przez polskich i zagranicznych profesorów i ekspertów z dziedzin biometrii. „Założeniem kursu jest przygotowanie studenta do samodzielnego programowania urządzeń mobilnych oraz używania systemów wbudowanych na podstawie architektury ARM oraz zasad działania i użycia Beacon’ów.”– dodał profesor.

Otwarcie nowego laboratorium zbiegło się w czasie z międzynarodową konferencją biometryczną, która odbędzie się także w Białymstoku w dniach 16-18 czerwca. To już 16. raz kiedy CISIM odbywa się z inicjatywy prof. Khalida Saeeda, integrując specjalistów dziedziny biometrii z całego świata. W tegorocznej konferencji pod tytułem „Komputerowe systemy informacyjne i ich zastosowanie w przemyśle” weźmie udział około siedemdziesięciu gości, z kilkunastu krajów świata: Republiki Czeskiej, Białorusi, Litwy, Włoch, Niemiec, Indii, Korei Południowej, Japonii, Nowej Zelandii, Tunezji, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Dubaju i oczywiście z Polski. „Przewidujemy prelekcje Nabendu Chaki z Uniwersytetu z Kalkuty, Young Im Cho z Seulskiego Uniwersytetu,   Mario Koeppen z Instytutu Kyushu  w Tokio, Witolda Pedrycza z Uniwersytetu Alberta w Kanadzie. Każdy będzie mówił o ostatnich najważniejszych wynikach swoich prac naukowych i badawczych. Wielu z pewnością zainteresuje także wykład profesora Kennetha Regana z Uniwersytetu w Buffalo, który jest międzynarodowym mistrzem szachów jako gracz i analityk.”– mówi prof. Saeed.

CISIM, to wydarzenie, które na dobre wpisało się w kalendarz wydarzeń technologicznych. Spotkanie po raz szósty organizowane jest w Polsce, a w minionych latach odbywało się także we Włoszech, Wietnamie, Indiach, Brazylii czy Republice Czech. Szczegóły n/t konferencji uzyskać można na stronie internetowej Politechniki Białostockiej.

Motorola Foundation – jak pozyskać dotację?

Kwotą 5,5 miliona złotych w ciągu ostatnich lat wsparła fundacja Motorola Solutions polskie projekty edukacyjne i społeczne z dziedziny nowych technologii. W tym roku z ramienia Motorola Foundation przekazano niemal  pół miliona złotych do szkół wyższych działających na terenie Polski, a także organizacji społecznych. Oprócz Wydziału Informatyki na Politechnice Białostockiej, w ostatnich latach wsparto także Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej, fundację HandsOnTechnology czy organizację R2 – ochotniczych motocyklowych ratowników medycznych, którzy z grantu sfinansowali zakup pojazdów do ratowania życia. „Jest to forma uznania dla innowacyjnych projektów edukacyjnych i społecznych w zakresie bezpieczeństwa publicznego. W kontekście naszej działalności granty są świadomym budowaniem ekosystemu relacji: biznesu, środowiska akademickiego i inicjatyw społecznych. Wspieranie procesu edukacji przynosi uczelniom, ich wykładowcom i studentom, a finalnie społeczeństwu wymierne korzyści ” – tłumaczył Jacek Drabik, Country Manager  Motorola Solutions Polska.

A jak pozyskać dotację? Jedno zgłoszenie i jeden dokument – to cała procedura pozyskania funduszy z grantu Motorola Foundation. W ten prosty sposób szkoły, uczelnie czy inne placówki edukacyjne rok rocznie pozyskać mogą wsparcie finansowe na rozszerzenie działalności edukacyjnej w obszarze informatyki, telekomunikacji i nowych technologii. Tak wspierane są także organizacje społeczne stawiające sobie za cel działalność zwiększającą bezpieczeństwo publiczne.

Źródło: Materiały prasowe