WRÓĆ DO STRONY
GŁÓWNEJ
Nauka

Optune walczy z agresywnym rakiem mózgu

Jako szczególnie agresywny guz mózgu, to oczywiste, że glejak jest przerażającą rzeczą. Na szczęście pacjenci już korzystają z nowej technologii, która jest dostępna dla nich stosunkowo niedawna. Urządzenie nazywane Optune, wykorzystuje elektrody w celu wysłania pola elektrycznego prądu zmiennego przez mózg do atakowania komórek nowotworowych. W zależności od pacjenta, technologia hamuje wzrost guzów, zatrzymuje ich rozwój, a nawet zmniejsza się ich. W przeciwieństwie do chemioterapii, nie powoduje dodatkowych uszkodzeń w innych częściach ciała.

„Optune generuje tak zwane leczące nowotwór pola” powiedział dr Eilon Kirson, dyrektor naukowy Producent Novocure. „Są to pola elektryczne w pośrednim zakresie częstotliwości, które mogą być stosowane w odniesieniu do ludzkiego ciała bez zakłócania aktywności neuronalnej lub czynności serca, a które nie generują żadnego znaczącego ciepła. Działają z częstotliwością, gdzie pola penetrują ciało, wkraczają do komórek rakowych, a następnie wpływają w szczegółowo opracowanym procesie szybkiego podziału tych komórek.”

Wymagający ogolonej głowy pacjenta i dołączenia elektrod, które łączą się przewodowo z przenośnym generatorem mocy, Optune nie jest na tyle dyskretnym urządzeniem, aby nie zostało zauważone podczas używania. Jednak, jak wskazuje Kirson, nadal pozwala noszącym kontynuowanie codziennego życia.

„Pacjenci mogą z nim spać, chodzić z nim, a także robi prawie wszystkie czynności, jakie chcą”, powiedział. „Mamy pacjentów, którzy wybierają się na wycieczki lub narty, cokolwiek mogą robić w granicach ich choroby, mogą zrobić podczas noszenia Optune.”

Optune nie jest, i nie uzurpuje sobie tytułu, cudownym rozwiązaniem. W niedawnym badaniu klinicznym 43% pacjentów spośród 695 wciąż żyło po rozpoczęciu leczenia. Porównuje się to do 30% poddanych standardowym zabiegom. Po czterech latach użytkownicy Optune mieli 17% wskaźnik przeżycia, w porównaniu do 10% u tych, którzy nie korzystali z Optune.

Mimo to, gdy masz do czynienia z rakiem takim, jak złośliwy glejak, jakakolwiek poprawa wyników pacjenta jest dobrą wiadomością.

Źródło: digitaltrends.com Zdjęcie: http://optune.com