Koncerny BMW Group, Intel i Mobileye ogłosiły podpisanie porozumienia, na mocy którego firma Fiat Chrysler Automobiles (FCA) jako pierwszy producent samochodów dołączy do nich w ramach projektu, który ma na celu opracowanie najnowocześniejszej, wiodącej na świecie platformy jazdy autonomicznej o globalnym zasięgu.

Partnerzy dążą do efektu synergii dzięki połączeniu swoich mocnych stron, możliwości i zasobów na rzecz optymalizacji technologicznej platformy, wzrostu wydajności prac rozwojowych oraz skrócenia czasu do wprowadzenia produktu na rynek. Jednym z czynników sprzyjających współpracy jest współlokalizacja działów inżynierskich w Niemczech oraz w innych miejscach. FCA wniesie do projektu zasoby inżynieryjne oraz techniczne, a także fachową wiedzę i wieloletnie doświadczenie na rynku północnoamerykańskim.

W lipcu 2016 roku BMW Group, Intel i Mobileye ogłosiły zamiar połączenia sił w ramach inicjatywy ukierunkowanej na rozwój pojazdów autonomicznych. Uzgodniono współpracę w zakresie wdrożenia do produkcji rozwiązań umożliwiających jazdę o wysokim stopniu automatyzacji (poziom 3) oraz jazdę w pełni zautomatyzowaną (poziom 4/5) do 2021 roku. Od tamtego czasu partnerzy pracują nad stworzeniem skalowalnej architektury, która mogłaby być wykorzystywana przez producentów motoryzacyjnych na całym świecie, jednocześnie dając im możliwość zachowania unikatowych tożsamości marek.

Założono, że do końca 2017 roku gotowych będzie 40 autonomicznych pojazdów testowych, które wejdą w fazę badań na drogach. Przydatne będą z pewnością dane i wyniki analiz niedawno zapowiedzianej floty 100 pojazdów testowych poziomu 4 w Mobileye – spółce Intel, wykazując efekt skali uzyskany dzięki nawiązanej współpracy.

BMW Group, Intel, Mobileye oraz FCA, wraz z ogłoszonymi niedawno partnerami w dziedzinie rozwoju i integracji systemów, zapraszają producentów z sektora motoryzacji oraz dostawców technologii do udziału w platformie jazdy autonomicznej, aby docelowo stworzyć rozwiązanie dostosowane do potrzeb całej branży.

Źródło: materiały prasowe.

Kolejny artykuł znajdziesz poniżej