WRÓĆ DO STRONY
GŁÓWNEJ
Nauka

Przewidywanie wielkich awarii w dostawie prądu

Największa awaria zasilania w USA, miała miejsce w 2003 roku. Zaczęła się od wyłączenia jednej linii zasilania w Ohio, a skończyła się z ponad 50 milionami osób bez prądu. Bardzo często zdarza się, że awarie sieci są wywoływane specjalnie jako środki ochrony przed przepięciami, które mogły by uszkodzić drzewa, zranić ludzi i wywołać inne tego typu katastrofy.

W przeszłości inżynierowie używali modeli statycznych sieci zakładających najgorszy scenariusz a nie modeli dynamicznych, do rozwiązywania takich problemów. Grupa badawcza z Department of Energy’s Oak Ridge National Laboratory Power and Energy Systems rozwija narzędzia służące do poprawy ochrony sieci, analizy i prognozy, w ramach działania różnych scenariuszy. Te nowe techniki ochronne nie będą przydatne tylko do znanych wydarzeń takich jak awarie sprzętu, ekstremalne warunki pogodowe ale też do ochrony przed napływem energii ze źródeł odnawialnych a także inteligentnych sieci, które stanowią nowe wyzwanie. Travis Smith, jeden z naukowców, mówi:

Chcemy karmić modele prawdziwymi pomiarami z sieci, co oznacza znacznie szybszy czas reakcji- mogą one planować konkretne scenariusze.

Program jest zautomatyzowanym skryptem, dzięki czemu może on analizować wszystkie ewentualności. Bierze on pod uwagę zmiany w parametrach, takich jak prąd, napięcie, częstotliwość, w celu opracowania strategii na dobrą reakcję na zdarzenie. Ochrona sieci opiera się na zautomatyzowany przekaźnikach zabezpieczających, które, w przypadku błędów, wyłączają zasilanie lokalne. Technicy często muszą przeglądać duży plik danych aby zrozumieć co się stało. Zapobieganie więc takim awariom jest niezwykle ciężkie. Dynamiczne modele mają to zmienić. Wkrótce, jeśli zdarzy się wielka awaria w USA, to inżynierowie będą mogli uruchomić symulację zdarzeń krok po krok i zapobiegać ogromnej panice i stratom.

Źródło: http://www.sciencedaily.com/, zdjęcie: http://commons.wikimedia.org/