Pszczele populacje ostatnich miesięcy, a nawet lat nie mogą zaliczyć do udanych. Populacja maleje, pszczoły giną lub nie znajdują powrotnej drogi do ula. Czy odpowiedzialne są za to pasożyty, opryski i inne pestycydy czy fazy księżyca, trudno jednoznacznie stwierdzić. Fakt jednakże pozostaje faktem, pszczoły żyją w ciągłym stresie, co nie zwiększa komfortu ich egzystencji.

W zasadzie nie zdajemy sobie powszechnie sprawy, jak destrukcyjnie wpływa na pszczele społeczności stres i związane z nim powikłania. Pszczoła zestresowana to pszczoła nierozwijająca się w sposobów w jaki rozwijać się powinna. Takie osobniki są słabsze, mniej wydajne oraz mają osłabiony układ immunologiczny. Wszystko to prowadzi do tego, iż drobne infekcje, które w stanie względnej normalności nie stanowiłyby dla nich problemu i zagrożenia, przez trwały stres, mogą okazać się groźnymi w skutkach chorobami. Ponadto pszczoły żyją w zwartych komunach, gęsto zaludnionych społecznościach, co sprawia że poszczególne osobniki nieustannie na siebie oddziałują. Jedna pszczoła wpływa na inne, a te inne na jeszcze kolejne. Roznoszenia chorób jest w tym przypadku nieuniknione.

Wspomniane małe infekcje to w ogóle coś typowego dla pszczół. Pszczoły zawsze mają jakiś defekt, nazywając sprawę wprost i kolokwializując nieco, ale nie jest to defekt groźny. Jeśli jednak dana kolonia znajdzie się pod wpływem silnego stresu, spada odporność pszczół i wzajemnie zaczynają przekazywać sobie rozmaite infekcje, których żadna z pszczół nie potrafi odeprzeć.

Rzecz jasna czynniki środowiskowe, czyli znane problemy toksycznych oprysków oraz roztoczy Varroa atakujących pszczele kolonie i żerujących na pszczołach, co zmniejsza ich odporność i przyczynia się do roznoszenia chorób, to ciągle główne problemy, z którymi walczyć powinni pszczelarze. Jednakże jeśli ci zadbają o względny spokój pszczelich kolonii, zaczną unikać trujących oprysków i umożliwią pszczołom względnie czyste warunki życiowe, poziom stresu w koloniach winien spaść, a tym samym wzmocnić powinna się odporność samych pszczół i zmniejszyć ich umieralność.

[ Źródło i zdjęcie: www.phys.org ]

Kolejny artykuł znajdziesz poniżej