Quantum Technology Flagship to ogromny projekt, którego realizacja zajmie 10 lat i kosztować ma miliard euro. Projekt, zatwierdzony przez Komisję Europejską, rozpocznie się za dwa lata i, według jego twórców, pozwoli Europie na przebicie się do awangardy praktycznego zastosowania technologii kwantowych. Ale czym w ogóle jest Quantum Technology Flaghip?

Pod tą ciekawą nazwą kryje się program mający zapewnić finansowanie i koordynację prowadzonym w Unii Europejskiej badaniom nad technologiami kwantowymi i ich komercjalizacją. Powstał w odpowiedzi na apel Quantum Manifesto podpisany przez 3400 europejskich naukowców zajmujących się tą dziedziną badań.

Obecnie Europa ma problemy z komercjalizacją badań nad technologiami kwantowymi, pomimo że w wielu dziedzinach badań kwantowych przoduje. W Europie opracowano między innymi metodę budowania komputerów kwantowych operujących na qutritach (przyjmujących 3 stany, a nie 2 jak qubit), prowadzono prace nad kwantową magistralą danych, czy teleportacją stanów kwantowych oraz opracowano metodę emisji pojedynczych fotonów. Takie wyliczenia można by ciągnąć niemal w nieskończoność – teraz ma przyjść czas na przekucie badań nad technologiami kwantowymi na komercyjne produkty.

Wysiłki europejskich badaczy mają się skupić na kilku kluczowych dziedzinach. Są to symulacje kwantowe, kwantowe sensory, obrazowanie, zegary, oprogramowanie oraz algorytmy. W dziedzinie kwantowego oprogramowania może okazać się przydatne wsparcie Microsoftu, który pracuje już nad kwantowym kompilatorem i jako jedna z kilku firm z za wielkiego stawu był obecny na konferencji w Amsterdamie podczas której oficjalnie zapowiedziano projekt Quantum Technology Flagship.

[źródło i grafika: spectrum.ieee.org]

Kolejny artykuł znajdziesz poniżej