[Notka sponsorowana]

Decydując się przygotowanie i realizację spotu reklamowego lub filmu krótkometrażowego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej wybierać możemy pomiędzy samodzielnym wykonaniem materiału video lub powierzeniem tej czynności profesjonalnym podmiotom, które na co dzień zajmują się realizacją oraz obróbką obrazu i dźwięku. Każda z opcji ma swoje wady i zalety, jednakże musimy pamiętać, że dla samodzielnego wykonania dobrej jakości filmu posiadać będziemy musieli odpowiednie umiejętności w zakresie obsługi urządzeń audio-video oraz wykorzystania oprogramowania przeznaczonego do montażu materiału filmowego.

W sytuacji, kiedy nie jesteśmy biegli w tych dziedzinach zawsze lepszym wyborem będzie powierzenie realizacji video ekspertom, którzy zajmą się techniczną stroną wykonywania materiału, pozostawiając nam wiele w zakresie samej koncepcji oraz pomysłu na materiał filmowy. Jeżeli natomiast zdecydujemy się na skorzystanie z usług profesjonalnej agencji lub studia filmowego, warto wiedzieć jakimi czynnikami kierować się, aby finalny efekt zadowolił nasze oczekiwania.

Podstawowym kryterium, na które bezwzględnie powinniśmy zwrócić uwagę zlecając podmiotowi zewnętrznemu realizację video jest jakość wykonania jego dotychczasowych prac filmowych. Warto w tym celu przejrzeć portfolio – wykonane już przez oferenta realizacje. Dzięki temu będziemy w stanie określić, w jakim stylu przygotowuje zlecone mu materiały konkretna agencja, co uchroni nas przed wyborem kontrahenta, który wprawdzie realizuje materiały filmowe z poszanowaniem dla zasad sztuki filmowej, jednakże w zupełnie innej stylistyce, aniżeli wymarzony przez nas film reklamowy lub promocyjny. Kolejnym czynnikiem, którego nie powinniśmy pomijać przy wyborze odpowiedniego wykonawcy, jest jego nastawienie oraz możliwy sposób komunikacji. Doświadczenie w branży pokazuje, że najważniejszym dla pełnego zadowolenia klienta jest jak najgłębsze poznanie jego potrzeb i oczekiwań, a także ścisła współpraca na każdym etapie realizacji video. Dzięki temu udaje się zapewnić zbieżność przygotowanego materiału ze stawianymi mu oczekiwaniami zamawiającego. Jeżeli więc agencja, którą rozważamy w kontekście wyboru zleceniobiorcy, nie odpowiada nam z uwagi na utrudniony kontakt lub problemy w uzyskaniu porozumienia, warto zainteresować się ofertą innych, konkurencyjnych podmiotów.

Nie powinniśmy pomijać przy wyborze takich czynników jak posiadanie przez zleceniobiorcę odpowiedniego zaplecza technicznego oraz personalnego, które umożliwiać będzie bezproblemowe wykonanie zleconego materiału. W sytuacji, gdy wybierzemy podmiot bazujący na pomocy zewnętrznych wykonawców narażać się będziemy na ryzyko nieterminowego wykonania prac oraz braku możliwości ustalenia podmiotu, który odpowiedzialny będzie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie materiału filmowego. Pożądanym pozostaje więc powierzenie realizacji video takiemu wykonawcy, który zatrudnia ilość pracowników wystarczającą do zastąpienia jednego z nich w razie jego choroby lub zaistnienia innych, niespodziewanych przeszkód.

[Notka sponsorowana]

Spodobał Ci się ten artykuł? Podaj dalej!