Dziękujemy firmie EA za udostępnienie kopii do recenzji.