Platforma testowa i metodologia

Platforma testowa

Metodologia testu

Wszystkie testy przeprowadzono na komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 10 Pro w wersji 64-bitowej. Zastosowany system plików to NTFS, zaś dyski pracowały w trybie AHCI – wpięte w porty Serial ATA 6 Gb/s. Testy syntetyczne przeprowadzono po trzy razy. Na wykresach (zdjęciach) widnieją najlepsze najlepsze wyniki. Testy praktyczne również zostały przeprowadzone trzykrotnie, jednak końcowy wynik to typowa średnia arytmetyczna. Do testów wykorzystano następujące aplikacje użytkowe oraz gry i pliki gier:

programy:
Blender 2.78c
Microsoft Office 2007 Enterprise
TeraCopy 2.3 (aplikacja do kopiowania plików)
SSD-Z (najnowsza dostępna wersja)
WinRAR 5.40

benchmarki do testów syntetycznych:
AIDA64 Extreme
Anvil’s Storage Utilities
AS SSD Benchmark
CristalDiskMark

Anvil’s Storage, AS SSD i CristalDiskMark pokazują Wam wyniki próbek 4K i ich pochodnych oraz maksymalny wskaźnik IOPS (Anvil’s). Program AIDA64 w teście określającym wydajność danego nośnika danych skupia się na zmierzeniu maksymalnego transferu odczytu i zapisu sekwencyjnego (ta druga opcja jest szczególnie ważna w dyskach opartych o kości TLC/TLC-3D).

kopiowanie – testy praktyczne:
1. kopiowanie plików na testowany dysk:
– pliki MP3 o wadze 4 GB
– pliki MP4 o wadze 4 GB
– paczka zdjęć JPG o wadze 7,5 GB
– plik ISO ważący 10,5 GB
– folder z plikami Windowsa 10 ważący 18,7 GB
– plik MKV 1080p ważący 19,32 GB
– pliki BIN ważący 30 GB
– ostatnim testem jest robione w dwóch fazach kopiowanie wszystkich wyżej wymienionych plików jednocześnie. Całość waży skromne 94,1 GB. Pierwsza faza to kopiowanie tych plików z innej partycji (też dostępnej na dysku SSD) na testowany nośnik flash. Druga faza to kopiowanie tych plików w obrębie testowanego dysku – z utworzonego na nim folderu kopiujemy te pliki do innego folderu utworzonego na takowym dysku.

2. usuwanie plików:
Oprócz kopiowania, wykonujemy także czynność usuwania niektórych paczek plików z partycji, tak by sprawdzić, który dany nośnik danych radzi sobie z tym najszybciej. W tym celu używamy specjalnie przygotowanej paczki plików (tej z testów kopiowania) o łącznej wadze 94,1 GB oraz folderu z rozproszonymi plikami systemu Windows, o łącznej wadze 25,5 GB.

3. średnia szybkość zapisu danych na testowany dysk:
Tutaj sytuacja jest prosta. Badamy za pośrednictwem programu TeraCopy średnią prędkość kopiowania danego pliku na testowy nośnik danych. Do tego celów używamy pliku MKV o wadze 19,32 GB oraz dla przeciwwagi, dużo większego, zarchiwizowanego pliku RPF o łacznej wadze 54,4 GB

4. tworzenie archiwum oraz rozpakowywanie archiwum:
Tworzenie archiwum to test polegający na skompresowaniu programem WinRAR pliku ISO (10,5 GB), folderu z plikami Windows o wadze 18,7 GB a także materiału wideo 1080p w standardzie MKV (19,32 GB). Archiwum to tworzę używając opcji „bez kom­pre­sji”, tak by wy­nik końcowy nie za­le­żał od mo­cy ob­li­cze­nio­wej pro­ce­so­ra. Z kolei w przypadku rozpakowywania plików, na warsztat dałem dwie, naprawdę dużej wielkości paczki, o wadze odpowiednio 30 i 54,4 GB.

5. programy i gry (instalacja):
Tutaj zawody uzupełniamy o pomiar czasu instalacji dwóch pragramów – Blender 2.78c i Office 2007, oraz dwóch gier: Football Managera 2013 i leciwego już dziś, ale jednak wciąż długo instalującego się Stalkera: Call of Pripyat.

6. wielozadaniowość:
Z doświadczenia wiem, że najwięcej problemów testowanym nośnikom danych (niezależnie czy jest to SSD, starszy HDD czy dysk zewnętrzny USB) sprawią testy wielozadaniowości. Pierwszy z naszych testów polega na równoczesnym kopiowaniu pliku ISO o wadze 19,32 GB oraz instalacji gry Football Manager 2013. Drugi, to rozpakowywanie archiwum BIN o wadze 30 GB i równoczesna instalacja gry Football Manager 2013. Ostatni, trzeci test wielozadaniowości, opiera się na jednoczesnym kopiowaniu pliku MKV 19,32 GB oraz rozpakowywaniu archiwum BIN 30 GB.