[Notka sponsorowana]

Jeśli szukasz firmy, która zaprojektuje dla Ciebie oprogramowanie, powinieneś sprawdzić jak przebiega w niej software development process. Spośród wielu sposobów tworzenia rozwiązań IT, wyróżnia się model programowania zwinnego, tzw. agile software development. Czym się charakteryzuje i dlaczego warto decydować się na współpracę z zespołem, który stosuje się do jego założeń?

Początki – Manifest Agile

Założenia dotyczące zwinnej metodyki zostały zawarte w Manifeście Agile z 2001 roku, stworzonym przez doświadczonych twórców oprogramowania. Sformułowali oni kilka wartości, które definiują nowoczesne podejście do programowania. Według nich ważniejszy niż procesy i narzędzia jest człowiek i interakcje. Fundamentalne powinno być działające oprogramowanie, a nie skrupulatna dokumentacja, która stanowiła istotny element we wcześniejszym modelu pracy, zwanym kaskadowym. Autorzy manifestu przywiązali też większą wagę do współpracy z klientem niż do ustaleń formalnych, zawartych w kontrakcie. Ostatnią z kluczowych zasad jest reagowanie na zmiany zamiast podążania za wcześniej ustalonym planem. Twórcy manifestu zaznaczyli, że nowe wartości nie przekreślają starszych, ale są od nich ważniejsze i powinny być przestrzegane w pierwszej kolejności, podczas całego software development process.

Software development process w modelu zwinnego programowania

Agile software development to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych metodyk tworzenia oprogramowania. Koncentruje się na potrzebach użytkownika, a u jej podstaw leży programowanie iteracyjne. W skrócie, ten software development process zakłada, że wymagania i potrzeby dotyczące projektu mogą się zmieniać w miarę jego tworzenia. Z tego powodu, niezbędne jest regularne dostarczanie działających rozwiązań, testowanie ich i ewaluacja. W rezultacie, po każdym etapie pracy (iteracji) można określać nowe wymagania i planować następne kroki. A jeżeli w późniejszym etapie, okaże się, że trzeba zaimplementować nowe, istotne zmiany, będzie można to zrobić bez szkody dla całego procesu.

Jedna metodyka, ale różne metody

Software development process zgodny z metodyką agile, odbywa się w niewielkich grupach, w których programiści mogą się nieustannie między sobą porozumiewać. Dobra komunikacja ma niemały wpływ na jakość pracy. Przebieg tworzenia rozwiązań IT odbywa się też sprawniej, ze względu na brak potrzeby sporządzania rozbudowanej dokumentacji. Jej wielkość będzie jednak różna, w zależności od tego, którą metodę zwinnego programowania wykorzystuje dana firma. Do najpopularniejszych należy Scrum, Kanban i DSDM. Na stronie https://altimi.com/software-development/ można przeczytać jakie podejście do software development process ma jeden z wrocławskich software house’ów – Altimi. Warto mieć na uwadze, że każda firma może stosować inny sposób, bardziej dostosowany do potrzeb swoich klientów. Dzięki temu, możesz otrzymać oprogramowanie, które jest dostosowane do Twoich wymagań oraz przyszłych użytkowników.

[Notka sponsorowana]

Spodobał Ci się ten artykuł? Podaj dalej!