Metedologia i testy

Metodologia

  1. Testy zostały wykonane na platformie podanej na pierwszej stronie artykułu
  2. Temperatura otoczenia wynosiła od 22 do 24°C i była na bieżąco sprawdzana
  3. Za średnią temperaturę uznano 23°C. W przypadku 22°C od wyniki odejmowano 1 stopień, a 24 dodawano jeden stopień.
  4. Przed nałożeniem pasty podstawa chłodzenia oraz procesor były czyszczone za pomocą alkoholu izopropylowego.
  5. Pasty były rozprowadzane, za pomocą łopatki, na całym procesorze.
  6. Wszystkie wentylatory były na stałe usatwione na maksymalne obroty.

 

 

Kolejny artykuł znajdziesz poniżej