Reklama
aplikuj.pl

Odzyskali DNA sprzed 15 tysięcy lat. Wystarczyła garść gleby

Na łamach Current Biology opisano działania naukowców, którym udało się zidentyfikować materiał genetyczny człowieka sprzed 15 tysięcy lat. Badaniami objęto również szczątki wilka oraz żubra.

Kluczowym miejscem w przypadku nowych badań okazała się jaskinia Satsurblia na Kaukazie. Już wcześniej było jasne, że zamieszkiwali ją ludzie w okresie paleolitu, ale teraz badacze dostarczyli nowych informacji na ten temat. Analizami objęto szczątki pochodzące z okresu ostatnich 25 000 lat, dzięki czemu naukowcy byli w stanie prześledzić potencjalne zmiany w tym okresie.

Czytaj też: Archeolodzy znaleźli szczątki naszych przodków, które nie pasują ani do Homo sapiens ani do neandertalczyków

Autorzy badania doszli do wniosku, że znalezione przez nich DNA należało do kobiety o euroazjatyckim pochodzeniu. Jej egzystencja miała miejsce około 15 000 lat temu, a sama kobieta najprawdopodobniej wchodziła w skład linii genealogicznej, która doprowadziła do powstania współczesnych populacji zachodnio-eurazjatyckich.

Badania potwierdziły, że objęte analizami DNA ma około 15 000 lat

Jak do tej pory opisywane badania nieszczególnie się wyróżniają. Kluczowy jest w tym przypadku inny element: pobranie próbek gleby z sąsiedniej jaskini, zwanej Dzudzuana. Na podstawie ich analiz autorzy badania stwierdzili, że znalezione wcześniej DNA faktycznie pochodziło sprzed 15 tysięcy lat. Co więcej, przy okazji badacze natrafili na materiał genetyczny wilka i żubra.

Czytaj też: Kształtowanie pamięci ma swoją cenę. DNA w mózgu ulega uszkodzeniom

Wyniki naszych badań dostarczają nowego wglądu w historie genetyczne z okresu późnego plejstocenu dotyczące tych trzech gatunków i pokazują, że bezpośrednie sekwencjonowanie DNA osadów, bez stosowania dodatkowych metod, może dostarczyć danych dotyczących całego genomu, świadcząc o pochodzeniu i związkach filogenetycznych.

stwierdzili autorzy badania