Reklama
aplikuj.pl

Wyciek metanu w Meksyku może mieć wpływ na zmiany klimatu

Specjaliści zajmujący się zmianami klimatu uważają metan za głównego sprawcę globalnego ocieplenia.

Metan jest wytwarzany w Meksyku jako produkt uboczny przemysłu naftowego i gazowego. Jest on głównym składnikiem gazu ziemnego i może być wykorzystywany nie tylko jako paliwo w elektrowniach, ale także w celach domowych.

Daniel Zavala, naukowiec badający emisję metanu twierdzi, że według danych satelitarnych około 4,7% gazu wydobywanego w kraju jest uwalniane do atmosfery. Jak pokazują standardy światowe, jest to bardzo wysoki wskaźnik wycieku.

Czytaj też: Globalne ocieplenie zmienia chmury. Zmiany klimatu mogą przez to nabrać na sile

Wyniki z Meksyku porównuje się ze wskaźnikiem 2,3% dla całych Stanów Zjednoczonych i 3,7% w Basenie Permskim, największym amerykańskim regionie produkcji ropy naftowej znajdującym się w zachodnim Teksasie.

Wskaźnik wycieku to matematyczna formuła, która dzieli całkowitą emisję metanu z ropy i gazu przez całkowitą produkcję gazu ziemnego. Obliczenia obejmują wszystkie źródła emisji metanu w przemyśle: wycieki, odpowietrzenia i spalanie. Wraz z 12 innymi naukowcami zajmującymi się zmianami klimatu, Zavala przestudiował dane zebrane przez czujnik znajdujący się na pokładzie jednej z satelit Europejskiej Agencji Kosmicznej w latach 2018-2019.

Naukowcy stopniowo budują pełniejszy obraz emisji metanu na świecie

Według raportu, winę ponoszą głównie wysokie emisje w zakładach, które gromadzą, kompresują i przetwarzają gaz. Innym powodem jest odpowietrzanie, czyli praktyka wypuszczania gazu z szybów naftowych bez jego wychwytywania. Trzecim źródłem jest spalanie gazu przy odwiertach.

Jak podaje naukowiec, mimo że spalanie jest dużym źródłem emisji metanu, a pomiary wykazały, że jest ona wyższa niż wskaźnik podany przez rząd, nie wystarcza to do wyjaśnienia rezultatu badań.

Czytaj też: Zmiany klimatu mogą naruszyć nawet ostatni bastion arktycznego lodu

ONZ potwierdził niedawno, że emisje metanu są odpowiedzialne niemal w 30 % za ocieplenie klimatu od czasów przed erą przemysłu. Inger Andersen, przewodnicząca Programu Środowiskowego ONZ podaje, że zwalczanie emisji metanu jest najsilniejszą bronią, jaką dysponuje świat, aby spowolnić zmiany klimatyczne w ciągu najbliższych 25 lat.

Całkowita emisja metanu z ropy i gazu stanowi około jednej czwartej emisji metanu w Meksyku. Reszta pochodzi z wysypisk śmieci, odpadów,a także gospodarstw rolnych.