Reklama
aplikuj.pl

Sztuczna inteligencja pomoże w hodowli bydła

Sztuczna inteligencja pomocna w hodowli bydła - to rzeczywistość

Sztuczna inteligencja jest dosłownie wszędzie. Już wkrótce pomoże hodowcom bydła poprawić jakość i ilości mięsa oraz nabiału. Jak to możliwe?

Ludzkość potrzebowała całego stulecia, aby zbadać, które bydło produkuje lepsze mięso i mleko. Teraz naukowcy z University of Florida postanowili zebrać te dane i podać je do analizy przez sztuczną inteligencję, aby uzyskać jeszcze lepsze rezultaty hodowlane.

Chcą wykorzystać superkomputer HiPerGator do opracowania lepszych wytycznych dla hodowców. Stosowanie się do nich poprawi jakość wołowiny, jak i mleka. Za pomysłem stoi prof. Raluca Mateescu i jej asystentka Fernanda Rezende, specjalistki z dziedziny zootechniki.

Sztuczna inteligencja szybko pojawiła się jako potężne narzędzie genetyczne i oferuje obietnicę zintegrowania dużych danych z wielu warstw biologicznych, co prowadzi do dokładnego przewidywania przyszłych cech – na przykład wydajności mięsa. Moja grupa badawcza bada wykorzystanie sztucznej inteligencji w celu opracowania metod dokładnego przewidywania wartości niektórych genów. Ostatecznie, planujemy dostarczyć bardziej efektywne strategie poprawy produktywności zwierząt.

prof. Raluca Mateescu

Krowy hodowane przez komputery?

Dane wskazują, że stada mleczne w samych Stanach Zjednoczonych osiągnęły szczyt w 1944 r. – wtedy było 25,6 mln sztuk bydła. W 2017 r. liczba ta spadła tylko do 9 mln osobników, choć produkujących więcej mleka. Przemysł hodowlany pozostawia mniejszy ślad środowiskowy, jak emisje metanu do atmosfery.

To może być zaskoczeniem, ale cechy zwierząt hodowlanych, np. wydajność mleczna czy mięsna, to wynik zarówno genetyki, jak i epigenetyki (środowiska). Każdy hodowca może kontrolować środowisko dla krów, ale tylko do pewnego stopnia. Bydło można jednak ulepszać od bardziej elementarnej strony, czyli genetyki.

Wykorzystując sztuczną inteligencję, zespół prof. Mateescu uzyskał dane dotyczące 770 000 markerów genetycznych DNA, ponad 18 000 genów i 86 cech. To znacznie więcej danych niż można by zebrać i przeanalizować ręcznie. Dlatego właśnie użyto HiPerGatora, największego uniwersyteckiego superkomputera na świecie. Podpowiada on naukowcom, jaka kombinacja markerów genetycznych i genów przełoży się na „lepsze” zwierzęta.

Sztuczna inteligencja pozwala nam na wykorzystanie większej ilości informacji – im więcej informacji mamy na temat zwierzęcia, tym większa jest dokładność naszych przewidywań. Biorąc pod uwagę złożoną architekturę genetyczną, wyzwaniem dla naukowców jest określenie, w jaki sposób te tysiące markerów genetycznych i tysiące genów łączą się w celu wytworzenia cech, które widzimy. Sztuczna inteligencja może pomóc badaczom osiągnąć ten cel. Dopiero zaczynamy wykorzystywać ją do rozwiązywania tych problemów.

prof. Raluca Mateescu