Reklama
aplikuj.pl

Naukowcy odkryli niezwykłe doliny pod powierzchnią Morza Północnego

Są to pozostałości po dawnych rzekach, które niegdyś odprowadzały wodę powstającą z topniejących pokryw lodowych. Mają szerokość od około 1 do 6 kilometrów.

Mapa Morza Północnego pokazuje rozmieszczenie kanałów (dolin tunelowych), które zostały wcześniej zmapowane przy użyciu technologii refleksji sejsmicznej w 3D. Kanały te są pozostałościami lodowców z okresu między 700 000 a 100 000 lat, kiedy większość Morza Północnego, jak również północna część Wielkiej Brytanii i cała Irlandia były pogrzebane pod ogromnymi pokrywami lodowymi.

W okresach, gdy klimat się ocieplał, a lód się cofał, pokrywy lodowe wypuszczały wodę ukrytymi pod lodem kanałami lodowcowymi.

Aby uzyskać taki obraz, geofizycy wystrzeliwują sprężone powietrze w kierunku dna morskiego. Powstałe w ten sposób fale dźwiękowe przechodzą przez warstwy skał i osadów pod dnem morskim i odbijają się od niego, a później są odbierane przez odbiornik na statku.

W niektórych miejscach kanały są poprzecinane małymi, delikatnymi wyżłobieniami, które wskazują na szybki, dynamiczny przepływ lodu.

James Kirkham, autor badania

Czytaj też: Ludzie zatrzymują ewolucję gatunków, a traci na tym m.in. Morze Bałtyckie

Autor badania dodaje, że w niektórych miejscach na dnie kanionów znajdują się warkoczowe kanały wodne. Zostały one utworzone przez płynącą wodę, która erodowała osady znajdujące się pod pokrywą lodową. Kiedy jednak powstała tam luka, spód lodu zapadł się w nią. Są też miejsca, gdzie ściany doliny zawaliły się, prawdopodobnie po tym, jak lód, który wypełniał dolinę, stopniał, umożliwiając osadzie osunięcie się w jego miejsce.

Te podmorskie doliny tunelowe są interesującym zagadnieniem z przeszłości, ale mogą być pomocne w przewidywaniu przyszłości-w miarę ocieplania się klimatu czapy lodowe znów się cofają. Badanie pozostałości kanałów Morza Północnego i sposobu ich formowania może ujawnić więcej na temat topnienia dzisiejszych pokryw lodowych. W szczególności zapis geologiczny może powiedzieć, jak czynniki, takie jak ruch wody, wpływają na to, ile lodu stopnieje.