Reklama
aplikuj.pl

Szkodliwe dla ludzi cyjanki mają życiodajny charakter? Naukowcy znaleźli je w młodych planetach

Kiedy słyszymy na przykład o cyjanowodorze, budzi on raczej negatywne skojarzenia. Mapując pierwiastki i związki wchodzące w skład „zupy” otaczającej młode planety, naukowcy doszli jednak do zaskakujących wniosków na ten temat.

Planety powstają w dyskach znajdujących się wokół młodych gwiazd. W oparciu o substancje wchodzące w skład tych dysków astronomowie mogliby przewidywać, jakie składniki utworzą przyszłe planety. Aby się o tym przekonać, badacze zwrócili uwagę na pięć dysków protoplanetarnych mających od 1 mln do 10 mln lat. Wszystkie te obiekty, oddalone od Ziemi o kilkaset lat świetlnych, są na etapie aktywnego formowania.

Czytaj też: Słońce nie może wiecznie istnieć. Naszą gwiazdę czeka efektowny koniec

Badania w tej sprawie, obecnie częściowo dostępne w formie pre-printów, powinny za jakiś czas ukazać się na łamach The Astrophysical Journal Supplement Series. Artykuły mają być poświęcone postępom dokonanym w ramach programu MAPS (Molecules with ALMA at Planet-forming Scales) opartego na obserwacjach prowadzonych z użyciem interferometru radiowego ALMA. Chilijski instrument jest w stanie uchwycić charakterystyczne wibracje związków chemicznych, wyszczególniając w ten sposób ich sygnatury i tworząc swego rodzaju mapy.

Cyjanki to związki chemiczne, które mogą być związane z powstawaniem budulców życia

Na czele zespołu badawczego stanęła Karin Öberg z Uniwersytetu Harvarda. Wraz ze swoimi współpracownikami Öberg natrafiła na zaskakująco duże stężenia cyjanków. Badaczka dodaje, że tego typu związki tworzą coś, co można określić mianem zupy zawierającej składniki, które mogłyby przyczynić się do powstania życia, bądź jego podstawowych budulców. Co ciekawe, cyjanki te zdawały się skupiać w miejscach formowania planet. Jakby tego było mało, naukowcy przewidują, że ich powstawaniu sprzyja wysoka zawartość węgla i niskie stężenia tlenu – a przecież życie na Ziemi opiera się właśnie na węglu.

Czytaj też: Samotne planety nie posiadają gwiazd, ale zawierają życie?

Oczywiście znalezienie pojedynczych elementów układanki związanej z istnieniem życia nie musi oznaczać, że w takich miejscach z pewnością znajdą się żywe organizmy. Kluczowy jest jednak inny fakt: składniki budulcowe życia są stosunkowo powszechne, co zwiększa szanse na znalezienie życia poza granicami Ziemi. Poza tym, autorzy przedstawionych badań dostarczyli dowodów na to, iż kluczowe dla życia reakcje chemiczne zachodzą jeszcze przed powstaniem gwiazd oraz planet i mają miejsce w obłokach międzygwiezdnych.