Reklama
aplikuj.pl

Bez węgla od 2030 roku. Nowy rząd Niemiec przyspieszy zamknięcie elektrowni

Bez węgla od 2030 roku, nowy rząd Niemiec

Jak podaje serwis Reuters, przyszły rząd Niemiec ma w planach wzmocnić wysiłki na rzecz ochrony klimatu. Przedstawione w środę porozumienie koalicyjnego rządu Niemiec zawiera plany przyspieszenia odejścia kraju od węgla w elektrowniach, co nastąpi nie w 2038, a 2030 roku. Wszystko to przy szybszej ekspansji odnawialnych źródeł energii.

Niemcy bez węgla od 2030 roku. Zamiast jądrowej elektrowni, będą farmy słoneczne i wiatrowe

Koalicja składająca się z SPD i FDP zapowiedziała, że ​​będzie dążyć do neutralności klimatycznej i jest otwarta na wszystkie technologie, z wyjątkiem energii jądrowej, która zostanie porzucona do końca 2022 roku. Wedle obecnych planów w 2030 roku w Niemczech nie tylko nie będzie już działała żadna elektrownia węglowa, ale też odnawialne źródła energii będą stanowiły 80% krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Czytaj też: Pies-robot wykrywa radioaktywne promieniowanie. Elektrownia w Czarnobylu ma nowego pracownika

Dokona się tego poprzez zainstalowanie 200 gigawatowych farm słonecznych i przynajmniej 30 gigawatowych morskich elektrowni wiatrowych. Dodatkowo Niemcy chcą uzyskać do 10 GW mocy z elektrolizy, na której można oprzeć nową gospodarkę wodorową, a od 2023 roku będą płacić z budżetu państwa swoim obywatelom na wsparcie odnawialnych źródeł energii, zamiast pobierać ją od konsumentów.

Czytaj też: Największa na świecie pływająca elektrownia wiatrowa na morzu

W przyszłym roku rząd dodatkowo przyjmie nowy program ochrony klimatu i ograniczy biurokrację, aby umożliwić szybszą ekspansję odnawialnych źródeł energii. Z kolei w oparciu o prognozy wzrostu zużycia energii, rząd zwróci się do krajowego regulatora i firm zajmujących się siecią przesyłową o opracowanie nowych planów szybszej rozbudowy sieci.