Reklama
aplikuj.pl

Firma rozwijająca akumulatory na bazie dwutlenku węgla z ogromną inwestycją

akumulatory na bazie dwutlenku węgla, Energy Dome

Włoska firma Energy Dome ogłosiła właśnie zakończenie rundy finansowania, która zapewniła jej dostęp do 11 milionów dolarów na dalsze prace. Te pieniądze zostaną przeznaczone na rozwój i demonstrację, mające zapewnić światu lepsze akumulatory na bazie dwutlenku węgla, które znacznie usprawnią magazynowanie energii słonecznej.

Wedle Energy Dome akumulatory na bazie dwutlenku węgla, to przyszłość taniego magazynowania prądu

Energy Dome w celu zapewniania światu taniej formy magazynów energii zaproponował wykorzystanie dwutlenku węgla, jako podstawy dla rozległych magazynów energii elektrycznych. Pomysł obejmuje wykorzystywanie nadwyżek energii, w którym to elastyczny pęcherz w formie kopuły wypełnionej CO2 w stanie gazowym sprężałby system turbin elektrycznych, co z jednej strony generowałoby ciepło, a z drugiej skraplało gaz w ciecz.

Czytaj też: Naukowcy rozwiązali toksyczny problem ogniw z perowskitu

Podczas gdy sama temperatura byłaby odprowadzana do systemu magazynowania energii cieplnej, ciecz miałaby być magazynowana pod ciśnieniem w temperaturze otoczenia. W cyklu odzyskiwania energii na ciekły dwutlenek węgla oddziaływać miałoby zgromadzone w procesie „ładowania” ciepło.

Czytaj też: Tanie magazynowanie energii w zasięgu „lodowej elektrody” z sadzy i dwutlenku manganu

Cały proces zmieniałby stan CO2 z ciekłego na gazowy, podczas czego generowana energia napędzałaby kolejny zestaw turbin generujących ponad 75% prądu utraconego w procesie ładowania. Z kolei dwutlenek węgla powróciłby do stanu gazowego, czyli do początkowego pęcherza, rozpoczynając cały cykl od początku.