Reklama
aplikuj.pl

Analiza ludzkich czaszek wskazuje, że ludzie wcześniej opuścili Afrykę

Prehistoryczna, zniszczona czaszka ujawnia sekrety przodków ludzi. Ujawniła m.in., że pierwotni ludzie opuścili Afrykę znacznie wcześniej niż sądzono do tej pory. Znaleziona w Eurazji i licząca 210 000 lat, jest najstarszą współczesną ludzką kością, którą antropologowie odkryli poza Afryką. 

Wspomniana kość miała jednak niezwykłego sąsiada: czaszkę liczącą 170 000 lat, prawdopodobnie neandertalską, znalezioną w jaskini w południowej Grecji. Biorąc pod uwagę, że czaszka neandertalczyka jest o dobrych 40 000 lat młodsza od współczesnej ludzkiej czaszki, wygląda na to, że opuszczenie przez niego Afryki nie skończyło się najlepiej. Co więcej, obecnie nie ma potomków tego człowieka, który został prawdopodobnie wyparty przez neandertalczyków.

Czytaj też: Być może wiadomo, co doprowadziło do wyginięcia neandertalczyków

Wcześniejsze ludzkie rozproszenia z Afryki zostały udokumentowane w Izraelu. Jeden przypadek dotyczył odkrycia ludzkiej szczęki liczącej 177 000-194 000 lat w Jaskini Misliya. Inne ludzkie skamieliny były datowane na około 130 000 do 90 000 lat. Badacze sądzą jednak, że ci wcześni „migranci” dość szybko wymarli.

Licząca 170 000 lat czaszka neandertalczyka mieści się w ramach czasowych innych neandertalskich szczątków znalezionych w innych częściach Europy. Jednak współczesna ludzka czaszka była zaskoczeniem. Co ważne, odkrycie nie burzy dotychczasowych założeń związanych z ewolucją człowieka. Najstarsze ludzkie skamieniałości wciąż pochodzą z Afryki i są o ok. 100 tysięcy lat starsze od tych znajdowanych na innych kontynentach.

Poprzednie badania sugerowały, że Homo sapiens opuszczał Afrykę za każdym razem, gdy saharyjskie i arabskie pustynie kurczyły się, co miało miejsce w cyklach liczących ok. 100 000 lat. Co więcej, jeśli współcześni ludzie rzeczywiście dotarli do Eurazji co najmniej 210 000 lat temu, to nie możemy już dłużej zakładać, że kamienne narzędzia znajdowane na terenie Eurazji musiały powstać dzięki neandertalczykom.

[Źródło: livescience.com]

Czytaj też: Współcześni ludzie i neandertalczycy wywodzą się z tajemniczego wspólnego przodka