WRÓĆ DO STRONY
GŁÓWNEJ
Nauka

Astronomowie prowadzą badania nad galaktyką MAMBO-9

Korzystając z teleskopu ALMA międzynarodowy zespół astronomów przeprowadził szczegółowe obserwacje gwiazdotwórczej galaktyki MMJ100026.36+021527.9, lepiej znanej jako MAMBO-9.

Pyłowe galaktyki gwiazdotwórcze, zwane DSFG to galaktyki doświadczające wysokostrumieniowej formacji gwiazd, które zawierają znaczne ilości pyłu. Ich powstanie wiąże się z najbardziej intensywnymi eksplozjami we Wszechświecie i ma kluczowe znaczenie dla lepszego zrozumienia procesu tworzenia i ewolucji galaktyk.

DSFG przy wysokim przesunięciu ku czerwieni powyżej 4,0 są szczególnie interesujące. Są one najbardziej intensywnymi „żłobkami” gwiazd we Wszechświecie i mają współczynniki powstawania gwiazd rzędu setek lub tysięcy mas Słońca rocznie. Jednak lista znanych DSFG jest wciąż stosunkowo krótka, ponieważ znalezienie nowych obiektów tego typu jest niezwykle trudne.

Przy przesunięciu ku czerwieni liczącym 5,85, MAMBO-9 jest jedną z takich galaktyk,. Zidentyfikowano ją po raz pierwszy w 2007 roku. Aby uzyskać więcej informacji na temat właściwości tej słabo zbadanej galaktyki, grupa astronomów przeprowadziła wielofalowe obserwacje z wykorzystaniem ALMA.

Badanie potwierdziło wysoki stopień przesunięcia ku czerwieni w MAMBO-9. Oznacza to, że galaktyka ta jest czwartą DSFG co do wysokości przesunięcia. Ponadto, obserwacje wykazały, że MAMBO-9 składa się z co najmniej dwóch galaktyk oddzielonych od siebie o około 19 600 lat świetlnych. Według astronomów, te dwie galaktyki, oznaczone jako MAMBO-9-A i MAMBO-9-B, podlegają prawdopodobnie fuzji lub innej interakcji.

Całkowitą masę halo MAMBO-9 oszacowano na około 3,3 biliona mas Słońca. Ponadto masę gwiazdową galaktyki obliczono na około 3,2 miliarda mas, masę pyłu na poziomie 1,3 miliarda mas, a całkowitą masę cząsteczkową wodoru w gazie wynosi około 170 miliardów mas słonecznych.

ŹRÓDŁO: phys.org