Reklama
aplikuj.pl

Bakterie przekształcające CO2 w chemikalia mogą zapewnić 160-procentowe zmniejszenie emisji

Bakterie przekształcające CO2 w chemikalia

Zespół naukowców z Northwestern University i LanzaTech stworzył nowy szczep bakterii, które mogą rozkładać odpadowy dwutlenek węgla i generować cenne w przemyśle chemikalia. Wedle ich analiz, gdyby ich dzieło zostało szeroko rozpowszechnione w przemyśle, te bakterie przekształcające CO2 w chemikalia zmniejszyłyby emisję gazów cieplarnianych o 160% w porównaniu z procesami konwencjonalnymi.

Powstały bakterie przekształcające CO2 w chemikalia kluczowe dla przemysłu

Wyjątkowość tych bakterii sprowadza się nie do tego, że byłyby w stanie samodzielnie uwolnić nas od dwutlenku węgla, którego generujemy. W rzeczywistości (gdyby postanowiono je wykorzystać) byłyby „tylko” częścią łańcucha walki z zanieczyszczeniami, bo wprowadzanoby je do np. przechwyconego zapasu CO2, aby przekształciły go na aceton, czy izopropanol, unikając tradycyjnych metod produkcji.

Czytaj też: Palenie e-papierosów powoduje choroby dziąseł i zmiany w układzie odpornościowym e-palaczy

Przyspieszający kryzys klimatyczny, w połączeniu z szybkim wzrostem populacji, stanowią jedne z najpilniejszych wyzwań dla ludzkości, a wszystko to związane jest z niepohamowanym uwalnianiem i akumulacją CO2 w całej biosferze.

Wykorzystując naszą zdolność do współpracy z biologią w celu wytwarzania tego, co jest potrzebne, gdzie i kiedy jest potrzebne, w sposób zrównoważony i odnawialny, możemy zacząć wykorzystywać dostępny CO2 do przekształcania gospodarki

– powiedział Michael Jewett z Northwestern, współautor badania.

Warto tutaj wiedzieć, że te dwa chemikalia są obecnie produkowane z wykorzystaniem paliw kopalnych, które generują emisje podczas ich wydobywania, transportu i wreszcie wykorzystywania. Dlatego też naukowcy wierzą, że ich proces mógłby zostać przeniesiony na skalę przemysłową, a nawet zastosowany do stworzenia usprawnionych procesów opracowywania innych cennych substancji chemicznych.

Czytaj też: USA pozwoliło Polsce wydać 6 miliardów dolarów na czołgi Abrams

Jeśli z kolei dziwi Was wspomniane ograniczenie emisji o 160%, to wedle wyliczeń naukowców taki wynik jest spowodowany tym, że bakterie podczas realizowania swojej fermentacji gazowej usuwają z atmosfery gazy cieplarniane.

To odkrycie jest ogromnym krokiem naprzód w kierunku uniknięcia katastrofy klimatycznej. Obecnie większość naszych podstawowych substancji chemicznych pochodzi wyłącznie z nowych zasobów kopalnych, takich jak ropa naftowa, gaz ziemny czy węgiel. Aceton i IPA to dwa przykłady, których łączny światowy rynek wynosi 10 miliardów dolarów. Opracowane ścieżki produkcji acetonu i IPA przyspieszą rozwój innych nowych produktów poprzez zamknięcie obiegu węgla w celu ich wykorzystania w wielu gałęziach przemysłu

– powiedziała Jennifer Holmgren, dyrektor generalny LanzaTech.