Reklama
aplikuj.pl

Ponad połowa spotkań na ClickMeeting w 2021 roku była związana z działaniami edukacyjnymi

Sytuacja branży szkoleniowej i konsultingowej w Polsce stopniowo ulega poprawie po pandemii. Na przestrzeni ostatniej dekady ich liczba wzrosła o ponad 31%, co oznacza, że obecnie na polskim rynku jest ich prawie 82 tys. Nic więc dziwnego, że w dobie pandemii firmy te, chcąc przeprowadzać działania edukacyjne, korzystały z platformy ClickMeeting.

Jak podaje polski ClickMeeting, działania edukacyjne, w tym również szkolenia, także te wewnętrzne w firmach, stanowiły łącznie 52,4 proc. wszystkich wydarzeń, które odbyły się na platformie w 2021 roku

Cyfrowa transformacja objęła wiele gałęzi biznesu, w tym również branżę szkoleń . Jak pokazuje nasz raport podsumowujący rok 2021, część szkoleniowców, którzy dotychczas prowadzili szkolenia na żywo, przeniosło swoje działania do sfery online. Z naszych danych wynika, że działania edukacyjne, w tym również szkolenia przeprowadzane przez niezależnych trenerów i edukatorów stanowiły ponad 41 proc. wszystkich wydarzeń, które odbyły się na platformie, a szkolenia wewnątrzfirmowe nieco ponad 11 proc.

– mówi Martyna Grzegorczyk, Communications Manager w ClickMeeting.

Jak wynika z danych  z wywiadowni gospodarczej Dun&Bradstreet opracowanych przez polski ClickMeeting, pod koniec ubiegłego roku w Polsce działało 82 tys. przedsiębiorstw szkoleniowych i konsultingowych. Większość z nich stanowią mikro i małe przedsiębiorstwa (do 9 pracowników), a 3/2 – działalności jednoosobowe. Ich kondycja finansowa w dużej mierze jest dobra lub bardzo dobra (40%), zaś w bardzo silnej kondycji pozostaje 23% firm. Jednocześnie jednak 60 % jest w kondycji słabej i bardzo złej, z czego te w bardzo złej stanowią aż 27 %.

Jakich szkoleń potrzebują firmy? Branża produkcyjna najchętniej korzysta ze szkoleń związanych ze wspomaganiem zarządzania ludźmi, rozwijających umiejętność komunikacji, przekazywania informacji, współpracy w zespole i kompetencje liderskie (80%). W przypadku sektora usługowego największą popularnością cieszą się te związane z usprawnieniem komunikacji i współpracy oraz organizacji pracy w trybie hybrydowym, ze szczególnym naciskiem na pracę zdalną i zarządzanie zespołem rozproszonym (60 %).

Jako społeczeństwo doceniliśmy cyfrową transformację. Polubiliśmy się z m.in. pracą zdalną, choć według przeprowadzonego przez ClickMeeting badania, niemal 62 proc. biorących w nim udział osób chciałoby pracować w formule hybrydowej. Wszystko wskazuje na to, że będziemy zmierzać w tym kierunku, co widoczne jest także na przykładzie sektora usług, zainteresowanego głównie szkoleniami z zakresu zarządzania zespołem rozproszonym

– podsumowuje Martyna Grzegorczyk, Communications Manager w ClickMeeting.