WRÓĆ DO STRONY
GŁÓWNEJ
Nauka

Co wiadomo na temat gwiazdy IRAS 18379-1707?

Astronomowie przeprowadzili obserwacje spektroskopowe IRAS 18379-1707 będącej kandydatką do miana gwiazdy zwanej post-AGB. Obiekt ten znajduje się w galaktyce Drogi Mlecznej, a wyniki jego obserwacji dostarczają więcej szczegółów na temat właściwości i składu gwiazdy.

Faza post-AGB jest jedną z najmniej zrozumiałych faz ewolucji gwiazd o niskiej i średniej masie. Jest to krótkotrwały, ale ważny etap, przez który przechodzą gwiazdy, gdy ewoluują z AGB do mgławic planetarnych. Aby lepiej zrozumieć tę fazę, astronomowie poszukują nowych tego typu obiektów.

IRAS 18379-1707 , zwana też LS 5112 została po raz pierwszy opisana w 1971 roku. Kolejne obserwacje zaklasyfikowały to źródło jako kandydata na gorącą gwiazdę post-AGB.

Dotychczas przeprowadzono jedynie badania spektroskopii optycznej o niskiej rozdzielczości, stąd też natura tego obiektu pozostaje nieznana. W celu zmiany tego stanu rzeczy grupa astronomów przeprowadziła obserwacje spektroskopowe tego źródła z wykorzystaniem instrumentu FEROS.

Badania wykazały, że IRAS 18379-1707 ma temperaturę efektywną i heliocentryczną prędkość radialną wynoszącą około -124 km/s. Masa rdzenia gwiazdy została oszacowana na około 0,58 masy Słońca. Obiekt znajduje się około 10 560 lat świetlnych od Ziemi i około 14 670 lat świetlnych od centrum naszej galaktyki.

Jeśli chodzi o skład chemiczny IRAS 18379-1707, to stosunek metalu do wodoru wynosi około -0,6, a niektóre pierwiastki, takie jak tlen, węgiel i azot, są nadmierne w stosunku do siarki. Ponadto, badania wykryły linie emisji kilku pierwiastków w widmie IRAS 18379-1707. Obserwacje wykazały również, że obiekt wykazuje zmienność jasności z maksymalną amplitudą do 0,2 maga w paśmie V.

Autorzy pracy doszli do wniosku, że IRAS 18379-1707 jest gorącą gwiazdą o niskiej zawartości metali. Jej masa jest stosunkowo niska, a prędkość – wysoka.

ŹRÓDŁO: phys.org