WRÓĆ DO STRONY
GŁÓWNEJ
Nauka

Geolodzy odnaleźli złoże kwadryliona ton diamentu

Diament… odpowiednio obrobiony węgiel, którego cena sięga niebotycznych kwot stałby się tani, gdyby tylko na świecie występowała ogromna jego ilość. Tą z pewnością dostarczyłoby odnalezione ostatnio złoże o masie kwadryliona ton.

Niewyobrażalną wręcz ilość diamentów odnaleźli geolodzy m.in. z uniwersytetu Massachusetts Institute of Technology za pomocą fal dźwiękowych. Okazało się, że pod naszymi stopami, a dokładnie 100 mil pod powierzchnią ziemi znajduje się złoże o ciężarze 1024 ton. To coś, czego nie jesteśmy w stanie nawet porównać do racjonalnej ilości znanych nam zwierząt, czy budowli. Oczywiście taka głębokość nie została jeszcze osiągnięta, co tylko uświadamia nam obecną sytuację, w której to nawet na takim stopniu zaawansowania technologicznego nie jesteśmy w stanie zbadać i odwiedzić każdego miejsca na naszej własnej planecie.

Odkrycie było możliwe dzięki anomaliom sejsmicznym, na podstawie których naukowcy są w stanie jeszcze bardziej zrozumieć budowę naszej planety. Chodzi głównie o różną prędkość, z jaką to fale dźwiękowe są w stanie poruszać się przez skały. Analiza danych potwierdziła, że część kratonicznych korzeni, czyli najstarszych skał znajdujących się poniżej płyt tektonicznych jest zbudowana wyłącznie z diamentu. Co ciekawe, naukowcy doszli do wniosku, że w przyszłości te złoża zostaną naturalnie wyparte na powierzchnie. Zupełnie jak te, które wydobywamy w dzisiejszych czasach.

Źródło: Digitaltrends