Reklama
aplikuj.pl

Archeolodzy znaleźli szczątki naszych przodków, które nie pasują ani do Homo sapiens ani do neandertalczyków

Na łamach Science ukazał się artykuł poświęcony niesamowitemu odkryciu dokonanemu przez archeologów działających na terenie Nesher Ramla w Izraelu. Wygląda na to, że nie można ich dopasować ani do gatunku Homo sapiens ani Homo neanderthalensis.

Ze względu na miejsce prowadzenia wykopalisk, znalezione szczątki uznano za należące do ludzi z Nesher Ramla. Badaniami objęto fragmenty czaszki i kości szczęki oraz zębów. Nieznany wcześniej typ hominina może być przodkiem neandertalskich populacji w Europie. Co więcej, naukowcy doszukują się u nich powiązań z przodkami archaicznych populacji z rodzaju Homo na terenie Azji.

Czytaj też: Ile gatunków człowieka istniało przed Homo sapiens?

Badacze przypuszczają, iż ludzie z Nesher Ramla żyli na Ziemi w okresie od 474 000 do 130 000 lat temu, a poświęcone im badania mogłyby wyjaśnić, jak przebiegała ewolucja naszych przodków. Szczątki wydobyto z głębokości około 8 metrów. Obok nich znajdowały się również kości innych zwierząt oraz kilka kamiennych narzędzi. Poza fragmentami czaszki i szczęk, archeolodzy natrafili również na kompletnego zęba trzonowego. Datowanie wykazało, iż pozostałości liczą od 120 do 140 tysięcy lat.

Ludzie z Nesher Ramla wydają się wiązać z Homo sapiens i neandertalczykami, choć nie przynależą do żadnej z grup

Badania po raz kolejny dowodzą, że integracje zachodzące między naszymi przodkami sprzed tysięcy lat są znacznie bardziej zagmatwane, niż mogłoby się wydawać. Analizy wykazały bowiem, że o ile żuchwa i zęby przypominały te spotykane u neandertalczyków, to kości ciemieniowe były zupełnie od nich odmienne. Co więcej, czaszka posiada szereg różnić w stosunku do czaszki Homo sapiens, podobnie z resztą jak w przypadku zębów i podbródka.

Czytaj też: Czaszka sprzed 45 tysięcy lat dostarczyła dowodów na krzyżowanie z neandertalczykami. Sensacyjne znalezisko tuż przy polskiej granicy

Yossi Zaidner z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie zwraca uwagę na fakt, że ludzie z Nesher Ramla posiadali zaskakująco zaawansowane technologie produkcji kamiennych narzędzi. Można też przypuszczać, że między tymi homininami, a przedstawicielami gatunku Homo sapiens dochodziło do licznych interakcji. Jako że obszar badań znajduje się na styku szlaków łączących Azję, Afrykę i Morze Śródziemne, to mogło to być idealne miejsce do tego typu „wymieszań”.