Reklama
aplikuj.pl

Ołów ma fatalny wpływ na IQ. Naukowcy oszacowali wywoływany przez niego spadek

Jak sugeruje artykuł dostępny w Proceedings of the National Academy of Sciences, narażenie na kontakt z ołowiem prowadzi do długotrwałego spadku IQ.

Za badaniami w tej sprawie stoją przedstawiciele Florida State University, którzy oszacowali, że iloraz inteligencji Amerykanów obniżył się o średnio 2,6 pkt wyłącznie na skutek długotrwałego kontaktu z ołowiem. Problem ten dotyczył w największym stopniu przedstawicieli tzw. pokolenia X, czyli urodzonych w drugiej połowie ubiegłego wieku.

Czytaj też: Produkcja paliwa z dwutlenku węgla. Naukowcy mają na to pomysł

Na czele zespołu badawczego zajmującego się tą sprawą stanęli Matt Hauer i Michael McFarland, którzy stwierdzili, że średni spadek zdolności poznawczych związany z ołowiem mógł być nawet wyższy w przypadku wspomnianych osób. Dokładniej rzecz biorąc, chodziło o ludzi urodzonych w latach 1951-1980. Na przykład urodzeni od 1966 do 1970 roku, czyli łącznie około 20,8 miliona osób, doświadczyli średniego deficytu wynoszącego 5,9 punktu IQ.

Niektóre roczniki były narażone na spadek IQ wynoszący średnio aż 5,9 pkt

Ale skąd w ogóle ryzyko kontaktu z ołowiem? Winnym okazuje się… benzyna ołowiowa, którą wprowadzono do sprzedaży w 1923 roku, a wycofano ponad 70 lat później – w 1996 roku. Zdaniem autorów szkody wywołane przez ołów są najbardziej widoczne na przestrzeni ostatnich siedmiu dekad. Największe zużycie ołowiu w produkcji paliw miało miejsce między późnymi latami 60. a wczesnymi latami 80. Oprócz ograniczania funkcji poznawczych, ołów wpływa też między innymi na przedwczesne starzenie się mózgu, anemię, uszkodzenia nerek czy choroby układu krążenia. Co gorsza, w niektórych miejscach nadal występują podwyższone stężenia ołowiu, który może stanowić zagrożenie dla kolejnych pokoleń.

Czytaj też: Produkcja paliwa z dwutlenku węgla. Naukowcy mają na to pomysł

Ołów jest w stanie dotrzeć do krwiobiegu, gdy jest wdychany w postaci pyłu, połykany lub spożywany w wodzie. W krwiobiegu jest w stanie przedostać się do mózgu przez barierę krew-mózg, która dość dobrze zatrzymuje wiele toksyn i patogenów poza mózgiem, lecz nie blokuje wszystkiego.

wyjaśnia Matt Hauer