Reklama
aplikuj.pl

Jak Polacy podchodzą do nauki hybrydowej? ClickMeeting podsumowuje rok 2021

Styczeń jest miesiącem, w którym wiele firm podsumowuje ubiegły rok. Nie inaczej jest w przypadku polskiej platformy do webinarów, szkoleń i zdalnej nauki ClickMeeting. A z racji, że dziś, 24 stycznia, przypada Międzynarodowy Dzień Edukacji, platforma postanowiła podsumować go także w kontekście nauki zdalnej.

Według danych pochodzących z przygotowanego przez firmę raportu „State of Online Events 2021”, niemal 56 proc. ankietowanych stwierdziło, że po pandemii powinno się nadal korzystać z nauki zdalnej, lecz w modelu hybrydowym, czyli tzw. blended learning.

Nauka w trybie hybrydowym najlepsza zdaniem ponad połowy Polaków – ClickMeeting podsumowuje rok 2021

Można powiedzieć, że już zdążyliśmy przywyknąć do nowego trybu życia, który wymusiła na nas pandemia. Wielu z nas przeszło na pracę czy naukę zdalną lub hybrydową. przystosowały się też do tego szkoły i uczelnie, choć początki były trudne. Jeśli chodzi o naukę zdalną, ta niosła ze sobą wiele wad. Jakie najczęściej wymieniali Polacy? 70% ankietowanych wskazało, że największym minusem są zaległości uczniów w nauce i negatywny wpływ takiego trybu na budowanie relacji z rówieśnikami (68% badanych). Prawie 58% respondentów wskazało też, że rodzice musieli przejąć zadania nauczycieli, zaś niemal jedna trzecia stwierdziła, że nauczanie zdalne miało wpływ na zwiększenie się liczby zadań domowych.

2021 rok należał jednak do trybu hybrydowego, który łączył w sobie naukę stacjonarną i zdalną. By wyjść naprzeciw nowym wyzwaniom, ClickMeeting postanowił wprowadzić nowy tryb – EDU – dzięki któremu prezenterzy są w stanie widzieć wszystkich, natomiast sami uczestnicy nie widzą się wzajemnie. I mogą dzięki temu skupić się na zajęciach, tym samym zyskując bardziej komfortowe środowisko do nauki. Tryb ten prowadzący mogą  włączyć i wyłączyć w dowolnym momencie.

Tryb hybrydowy, nie tylko w pracy, ale i edukacji, zdobywa nowych zwolenników. Z przeprowadzonego przez ClickMeeting badania „Jak oceniamy naukę zdalną po roku pandemii” wynika, że w roku 2021 mieszany tryb nauczania popierało go o 13 proc. ankietowanych więcej, niż rok wcześniej, kiedy to niespodziewanie stało się ono częścią nowej rzeczywistości. E-learning przestał być działaniem wyłącznie awaryjnym, co daje ogrom możliwości. W związku z tym, że ponad 41 proc. wydarzeń, które odbyły się na platformie ClickMeeting związanych było z edukacją, nieustannie doskonalimy nasze narzędzie, tak aby było jak najbardziej przyjazne użytkownikom po obu stronach kamerek internetowych. Stąd wprowadzenie m.in. trybu EDU, funkcji podpokojów oraz interaktywnej tablicy, umożliwiających komfortową naukę i współpracę w grupach.

mówi Dominika Paciorkowska, dyrektor zarządzająca i członkini zarządu ClickMeeting.

ChlickMeeting przeprowadziło badanie by sprawdzić, z jakich innych funkcji platformy korzystano najczęściej. Najpopularniejsze były prezentacje (55%), na drugim miejscu znalazła się funkcja udostępniania obrazu (17%), potem interaktywna tablica (6%), udostępnianie filmów z Youtube (5,6 proc.), obraz i dźwięk (5,4 proc.) oraz ankiety i testy (4,7 proc.).