Reklama

Mutacja tylko w jednym białku może doprowadzić do uszkodzenia mózgu

Naukowcy z University of California, wykorzystując nowatorską technikę obrazowania, stwierdzili, że niekontrolowane fluktuacje (zwane szumem) w stężeniu kwasu retinowego (metabolitu witaminy A, w skrócie RA) mogą prowadzić do zaburzeń w organizacji mózgu podczas jego rozwoju.

Zrozumienie jak komórka reaguje na sygnał stworzony przez inną komórkę, niezależnie od poziomu szumu, może polepszyć naszą wiedzę na temat powstawania zaburzeń rozwojowych. Badanie zostało przeprowadzone przez profesora Thomasa F. Schilling i zostało opublikowane w eLife .

RA jest ważną molekułą, które bierze udział w rozwoju mózgu. Komórkowa odpowiedź na tą substancję zależy od stężenia, które jest determinowane przez produkcję, ruchy w obrębie tkanki oraz interakcje z wieloma białkami w komórkach. Podczas normalnego rozwoju, komórki mogą odfiltrować szum oraz zapewnić odpowiednią organizację mózgu. Naukowcy zbadali więc fluktuacje w RA oraz wpływ stałego szumu na odpowiedź komórkową. W tym celu użyli mikroskopu fluorescencyjnego i zmierzyli dystrybucję RA w zarodku danio pręgowanego. Odkryli, że RA rozłożone jest gradientowo, z najmniejszym stężeniem w głowie. Stwierdzili także dużą ilość szumów w tym rozkładzie. Te obserwacje doprowadziły do zidentyfikowania białka, które współpracuje z RA w celu odfiltrowania wszelkich fluktuacji. Kiedy to białko uległo mutacji to wtedy następowały problemy z organizacją mózgu.

Następnym celem naukowców jest próba wykorzystania szumów w celu przemiany komórek z jednego typu w drugi.

[źródło: phys.org; zdjęcie: 13/52 – Effort (Brain Storming) via photopin (license)]