Reklama

Na czym polega pedagogika specjalna?

pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna skupia się na opracowywaniu metod nauczania osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poprzez uwzględnianie ich wyjątkowych potrzeb pedagogika specjalna ma na celu danie dzieciom i dorosłym ze specjalnymi potrzebami możliwości odkrycia swojego potencjału. Oprócz tego pedagogika specjalna pozwala osobom o wyjątkowych zdolnościach podążać ich własnych, indywidualnym tokiem nauczania.

Pedagogika specjalna – co to?

Pedagogika specjalna ma za zadanie pomóc ludziom wymagającym specjalistycznego wsparcia w rozwoju – czy to przez fizyczne bądź umysłowe ograniczenia, czy to przez ponadprzeciętne umiejętności w konkretnych dziedzinach. Jeśli więc chcesz wiązać swoją karierę z pomocą i niesieniem wsparcia osób, które poprzez niepełnosprawności ruchowe czy umysłowe nie są w stanie podążać standardowym tokiem nauczania lub planujesz pracę z wyjątkowo uzdolnionymi osobami, to właśnie dla Ciebie idealną ścieżką zawodową będzie pedagogika specjalna.

Co to oznacza? Cóż, aby zostać pedagogiem specjalny należy najpierw odbyć jednolite pięcioletnie studia magisterskie, które pozwolą Ci uzyskać wszelkie odpowiednie umiejętności i potrzebną wiedzę. Warto tutaj sprawdzić portal stawiamnaedukacje.pl, który udziela doskonałych porad w tym zakresie. Podczas studiów pedagogiki specjalnej poznaje się tajniki metod nauczania osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zarówno poprzez naukę teorii jak i poprzez szkolenia praktyczne.

pedagogika specjalna

Po odbyciu studiów wiele osób decyduje się na pracę nauczyciela wspomagającego lub pedagoga specjalnego, znajdując zatrudnienie w szkołach i innych placówkach edukacyjnych. Nie jest to jednak jedyny zawód, jakiego podjąć się można po ukończeniu tego kierunku – specjaliści w dziedzinie pedagogiki specjalną mogą zostać również wychowawcami w specjalnych ośrodkach, zakładach poprawczych czy poradniach specjalistycznych, ponadto karierę mogą również rozwijać w sądownictwie.

Pedagogika specjalna – działy

Pedagogika specjalna jest terminem dość ogólnym, wyróżnia się więc konkretne działy skupiającej się na danych aspektach pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pierwszym z nich jest pedagogika rehabilitacyjna lub rewalidacyjna, w skład której wchodzi:

  • oligofrenopedagogika (praca z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie),
  • tyflopedagogika (praca z osobami z dysfunkcjami wzroku),
  • surdopedagogika (praca z osobami z dysfunkcjami słuchu).

Pedagogika rehabilitacyjna koncentruje się na organizowaniu procesu kształcenia i wychowania osób niepełnosprawnych poprzez dostosowanie do nich specjalnych trybów nauczania pozwalających na zmaksymalizowanie możliwości osoby rehabilitowanej. Drugim działem pedagogiki specjalnej jest pedagogika resocjalizacyjna, która skupia się na pracy z osobami mającymi trudności w funkcjonowaniu społecznym. Osoby te poddaje się procesowi resocjalizacji, podczas którego uczy się je prawidłowych wzorców funkcjonowania społecznego.

Ten rodzaj pedagogiki stosuje się na przykład w zakładach karnych i poprawczych. Pedagogika korekcyjna to natomiast dział pedagogiki specjalnej niosący pomoc osobom z często spotykanymi dysfunkcjami, takimi jak dysgrafia, dyskalkulia czy dysleksja, a także osobom na spektrum autyzmu. Kolejnym działem pedagogiki specjalnej jest pedagogika terapeutyczna dostosowywana do osób niepełnosprawnych ruchowo. Proces kształcenia przeprowadzany pod czujnym okiem specjalisty w dziedzinie pedagogiki terapeutycznej pozwala osobom niepełnosprawnym fizycznie na uczenie się w odpowiednio dostosowanym do nich tempie.

Wreszcie pedagogika osób uzdolnionych koncentruje się na pracy z osobami wybitnie uzdolnionymi w konkretnych dziedzinach. Zadaniem pedagoga osób uzdolnionych jest dobranie odpowiednich metod i programów nauczania aby jak najlepiej wykorzystać potencjał drzemiący w wyjątkowo uzdolnionych uczniach.

Artykuł partnera.