WRÓĆ DO STRONY
GŁÓWNEJ
Nauka

Najnowsze badanie na temat IQOS

Szkodliwość tradycyjnych papierosów została już dawno udowodniona i potwierdzona badaniami naukowymi. Jednakże ciągle trwają dywagacje, czy IQOS, który jest czymś pomiędzy papierosem a e-papierosem, jest również szkodliwy dla człowieka. Pewną odpowiedź daje najnowsze badanie przeprowadzone w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, które dotyczyło wpływu podgrzewania tytoniu na mitochondria.

Dym ze spalanego tytoniu może gromadzić się w mitochondriach i zakłócać ich funkcje oddychania. Prowadzić to może do upośledzenia funkcjonowania komórek i tym samym do wielu chorób. Profesor Joanna Szczepanowska, autorka badania, mówi:

Badania wykazały, że ograniczenie szkodliwych bądź potencjalnie szkodliwych substancji dzięki podgrzewaniu, zamiast spalaniu tytoniu, jest zachęcającym podejściem do zmniejszenia stresu mitochondrialnego w komórce związanego z paleniem wyrobów tytoniowych.

Jerzy Duszyński, prezes PAN, komentuje:

Szkodliwość wyrobów tytoniowych jest oczywista. Aczkolwiek moje podróże badawcze i rozmowy z naukowcami z wielu uniwersytetów oraz centrów badawczo-rozwojowych od USA po Japonię, uświadomiły mi, że temat ograniczania szkodliwości wyrobów tytoniowych jest bardzo poważnie traktowany. Wyniki wielu badań w tym obszarze są obiecujące, także tych przeprowadzanych w Polsce.

THS2.2 to system podgrzewania tytoniu, który elektronicznie wykonuje ową operację i dzieje się to w temperaturze znacznie niższej od temperatury spalania. Jak możecie zauważyć wyżej, wykorzystanie takiego systemu znacznie zwiększa zdrowie i przeżywalność komórek w stosunku do papierosów – czyli taki system obecny w IQOS jest o niebo lepszy niż tradycyjne fajki. Projekt został sfinansowany przez Philip Morris International i trwał 12 miesięcy.

Źródło: Materiały prasowe