WRÓĆ DO STRONY
GŁÓWNEJ
Nauka

Naukowcy zamierzają przeprowadzić sekwencjonowanie złożonych gatunków

Projekt Earth BioGenome ma na celu sekwencjonowanie genomów około 1,5 miliona znanych gatunków zwierząt, roślin, pierwotniaków i grzybów.  Są one znane pod wspólną nazwą eukariota i zostaną przebadane w ciągu następnej dekady. Szacuje się, że inicjatywa będzie kosztowała 4,7 miliarda dolarów, choć dotychczas tylko niewielka część tych pieniędzy została  wykorzystana. 

W ramach badań naukowcy z Wellcome Sanger Institute w Hinxton w Wielkiej Brytanii ogłosili plany przeznaczenia 65 milionów dolarów przez okres 8 lat na sekwencjonowanie genomów gatunków eukariotycznych. Uważają oni, że łączna liczba tych gatunków na terenie Wielkiej Brytanii wynosi około 66 tysięcy.

Przewodniczący Earth BioGenome Project, Harris Lewin, który pełni rolę biologa ewolucyjnego na University of California oświadczył, że obecnie przeznaczono ok. 200 mln dolarów na ten cel. To mniej więcej jedna trzecia kosztów oszacowanych na trzyletnie prowadzenie projektu. Jego założenia zakładają sekwencjonowanie genomu co najmniej 1 gatunku w każdej z 9000 rodzin eukariotycznych.

Projekt obejmuje kilkanaście istniejących projektów sekwencjonowania, które koncentrują się na określonych gałęziach drzewa życia – takich jak ptaki, owady i rośliny. Podczas spotkania w Londynie uczestnicy opracowali wytyczne dotyczące pobierania próbek, sekwencjonowania oraz dzielenia i udostępniania danych. Takie standardy są niezbędne, aby genomy były użyteczne dla wszystkich naukowców, a nie tylko tych z danej dziedziny.

[Źródło: nature.com]

Czytaj też: W internecie można znaleźć DNA naszych krewnych