Reklama
aplikuj.pl

Nil powstał miliony lat wcześniej niż sądzono

Przez tysiące lat rzeka Nil nawoziła doliny znajdujące się w północno-wschodniej Afryce, tworząc miejsca do życia dla starożytnych cywilizacji.

Okazuje się jednak, że licząca 6 800 kilometrów rzeka może być znacznie starsza niż zakładano do tej pory. Wcześniejsze szacunki, które mówiły, iż Nil powstał ok. 6 milionów lat temu, są niezwykle dalekie od najnowszych obliczeń. Wynika z nich bowiem, że rzeka ma nawet 30 milionów lat.

Powszechnie sądzi się, że Nil powstał w tym samym czasie co wyżyny etiopskie. To w ich obszarzem rozpoczyna się jeden z głównych dopływów rzeki, zwany Niliem Błękitnym. Nil Błękitny zwiera większość wody Nilu – a co za tym idzie, większość jego osadów. Łączy się również z drugim dopływem, Białym Niliem, co następuje w Sudanie.

Naukowcy analizowali osady zebrane z delty Nilu i porównywali ich skład i wiek ze skałą wulkaniczną znalezioną na płaskowyżu Etiopskim. Okazało się, że osady i skały pasowały do siebie i miały od 20 do 30 milionów lat, co sugeruje, że rzeka powstała w tym samym czasie co płaskowyż.

Aby lepiej zrozumieć ten proces, badacze stworzyli komputerową symulację, która odtworzyła 40 milionów lat tektoniki płyt Ziemi. Wykazała ona, że gorący fragment płaszcza popchnął ziemię w górę, tworząc wyżynę etiopską, a także doprowadził do powstania północnego zbocza, po którym obecnie płynie Nil.

Nie jest jasne, czy rzeka kiedykolwiek zmieniła swój bieg – nawet w niewielkim stopniu. Właśnie tego autorzy badań mają nadzieję się dowiedzieć w przyszłości. Chcą również przeanalizować, w jaki sposób płaszcz mógł zmienić bieg innych rzek na całym świecie.