Reklama

Oto przodkowie wszystkich roślin na Ziemi

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez naukowców z Departamentu Nauk Geologicznych w Virginia Tech, przeanalizowane przez nich glony mogą być przodkami roślin obecnie występujących na naszej planecie.

Skamieniałości liczą ok. 1 miliarda lat i należą do gatunku zwanego Proterocladus antiquus. Pomimo że były bardzo małe – ich długość wynosi bowiem ok. 2 milimetrów – to ich rola w ówczesnym ekosystemie była niezwykle ważna. Glony te produkowały bowiem tlen w ramach prowadzonej przez nie fotosyntezy.

Do tej pory nie było dowodów na to, że algi występowały na naszej planecie tak dawno temu. W oparciu o modele komputerowe, naukowcy sądzili, że rośliny prowadzące fotosyntezę mogły pojawić się pomiędzy paleoprotoreozoikiem a kriogenem. Oba te okresy miały miejsce między 2,5 mld-1,6 mld a 720 mln do 635 milionów lat temu. W oparciu o analizy tych skamieniałości, badacze doszli do wniosku, że rośliny te liczą ok. 1 mld lat.

Jest to niezwykle ważne odkrycie, bowiem pozwala skompletować historię ewolucji życia na naszej planecie. Oczywistym jest, że fotosynteza oraz idąca za nią produkcja tlenu miała ogromny wpływ na rozwój organizmów zamieszkujących Ziemię. Biorąc pod uwagę fakt, że rośliny lądowe pojawiły się ok. 450 mln lat temu, możemy zrozumieć, jak ważna była rola wodorostów w tym procesie.