Reklama
aplikuj.pl

Czy Polacy wierzą nauce? Wypadamy lepiej niż reszta Europy

Panuje przekonanie, że Polacy z ogromnym dystansem podchodzą do naukowych wieści, jednak nowy raport w tej sprawie sugeruje zupełnie co innego. Wygląda bowiem na to, że jesteśmy mniej sceptyczni wobec nauki niż Brytyjczycy, Niemcy czy Amerykanie.

Firma 3M zajmuje się oceną postaw obywateli poszczególnych krajów wobec nauki, biorąc pod uwagę realia panujące m.in. w Polsce i kilkunastu krajach Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Azji oraz Afryki. Najnowsze dane w tej sprawie pochodzą z lutego oraz marca i dotyczą osób powyżej osiemnastego roku życia.

Czytaj też: Ile lat może żyć człowiek? Naukowcy twierdzą, że ustalili górną granicę

Zaskakujący wydaje się fakt, że pandemia doprowadziła do spadku odsetka naukowych sceptyków nad Wisłą. Obecnie dotyczy to jednej piątej badanych, podczas gdy trzy lata temu 27 procent Polaków podważało naukowe doniesienia. W porównaniu z innymi badanymi krajami Polacy są teraz jednym z najmniej sceptycznych wobec nauki narodów. Sceptycyzm wyraża 24 procent Brytyjczyków, 26 procent Francuzów 31 procent Niemców i aż 35 procent Amerykanów.

Jeśli chodzi o powody wiary w naukę, to przoduje zaufanie do metod badawczych stosowanych przez naukowców, na co powołało się 55 procent ankietowanych. Z kolei wśród sceptyków dominuje zaobserwowana przez nich sprzeczność obejmująca opinie prezentowane przez różnych badaczy. Ponad połowa wątpiących w naukę powoływała się na fakt, iż podchodzą oni z dystansem do rzeczy, których nie rozumieją, a 46 procent doszukuje się wpływu władz na działania naukowców.

Polacy są jedną z nacji, która w czasie pandemii zwiększyła swoje zaufanie do nauki

27 procent Polaków uważa, że potrzebujemy trzech, a nawet czterech lat, aby wrócić do normalności sprzed pandemii. 18 procent jest natomiast zdania, że świat nie wróci już do sytuacji sprzed 2020 roku. Zdaniem niemal trzech czwartych ankietowanych to właśnie osiągnięcia związane z nauką doprowadzą do poprawy naszego życia w przyszłości. Zapytani o zawody cieszące się największym zaufaniem, mieszkańcy naszego kraju wymieniają naukowców i inżynierów (60 procent), lekarzy (58 procent) oraz nauczycieli (37 procent). Co ciekawe, 29 procent obywateli znad Wisły nie ma w zwyczaju ufać komukolwiek.

Czytaj też: Uczucia wyrażamy w sieci… Polacy to bardzo uczuciowy naród

68 procent ankietowanych twierdzi, że opracowanie leku stosowanego w infekcjach wirusowych jest obecnie kluczowym zadaniem dla naukowców, ale aż 75 procent Polaków zwraca uwagę na choroby, które towarzyszą nam od dawna, m.in. nowotwory czy dolegliwości związane z sercem. Walka ze zmianami klimatu jest zdaniem 54 procent Polaków ważniejsza niż przeciwdziałanie bezrobociu, na co zwróciła uwagę połowa badanych. W przypadku trwającej pandemii Polacy najbardziej oczekują zniesienia nakazu zasłaniania ust i nosa (70 procent) oraz przywrócenia podróży i odwiedzin rodziny oraz znajomych (53 procent).