WRÓĆ DO STRONY
GŁÓWNEJ

Powstawanie łańcuchów górskich w tropikach powoduje ochładzanie klimatu?

Powstawanie łańcuchów górskich w tropikach powoduje ochładzanie klimatu?

Podczas tzw. fanerozoiku, który obejmuje ostatnich 540 milionów lat, Ziemia była wolna od lodu przez 75% czasu, nawet na biegunach północnym i południowym. Ale planeta doświadczyła również trzech zlodowaceń. Do pierwszego doszło w okresie późnego ordowiku, od 455 milionów do 440 milionów lat temu. Drugie nastąpiło w okresie permo-karbońskim, od 335 milionów do 280 milionów lat temu. Ostatnia epoka lodowcowa trwa obecnie. Zaczęła się około 35 milionów lat temu, kiedy powstały dzisiejsze pokrywy lodowe na Antarktydzie. 

Przed każdą epoką lodowcową kolizje między kontynentami i łukami wyspowymi tworzyły długie łańcuchy gór w obszarach tropikalnych. Na skutek erozji dochodziło do zmian w oceanach, które mogły wtedy wchłonąć więcej węgla z atmosfery. Ponieważ dwutlenek węgla w atmosferze pochłania ciepło, mniej węgla przekłada się na niższe temperatury, dzięki czemu tworzą się pokrywy lodowe.

Czytaj też: Złoża węgla na dnach oceanów doprowadziły odo końca epoki lodowcowej?

Czytaj też: Ile trwało powstawanie Ziemi? Nowe obliczenia kompletnie zmieniają nasze teorie

Na pierwszy rzut oka może wydawać się dziwne, że góry w tropikach mogą wywołać epokę lodowcową. Ale atmosfera, oceany i ziemia są ze sobą połączone. Kontynentalna skorupa ziemska jest bogata w minerały krzemianowe. Kiedy skały ulegają erozji i rozpuszczają się w oceanach, powodują, że woda morska staje się bardziej kwasowa lub zasadowa. Dwutlenek węgla z atmosfery łatwo rozpuszcza się w zasadowej wodzie morskiej. Im bardziej jest zasadowa, tym więcej węgla może wychwycić ocean.

Działalność człowieka powoduje, że w ciągu ostatnich 200 lat wody stały się kwaśniejsze o ok. 30 procent. Miliony lat temu jednak było zupełnie inaczej i prawdopodobnie miało to związek z powstawaniem gór. Szczególnie duży wpływ miały obszary w rejonach tropikalnych, a wszystko przez fakt, iż są one bogate w łatwo rozpuszczalny magnez oraz wapń.

Oczywiście istnieją również inne teorie, związane m.in. z aktywnością wulkaniczną. Sęk w tym, że nie wszystkie dane pokrywają się z okresami zlodowaceń.

[Źródło: livescience.com] 

Czytaj też: Tłuszcze kopalne pokazują w jaki sposób życie rozwinęło się na zlodowaconej Ziemi