WRÓĆ DO STRONY
GŁÓWNEJ
Nauka

Poznaliśmy nowe właściwości kosmicznego helu

Współpraca AMS, naukowców z CERN i innych instytutów na całym świecie, przedstawiła niedawno serię precyzyjnych pomiarów właściwości kosmicznych izotopów helu 3He i 4H.

Pomiary te zostały zebrane przez AMS, spektrometr znajdujący się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Hel jest z kolei jednym z najliczniejszych pierwiastków w promieniach kosmicznych i pochodzi z dwóch izotopów – 3He i 4He .

Ten drugi jest izotopem helu, który został pierwotnie wytworzony w pierwszych trzech minutach po Wielkim Wybuchu oraz w nukleosyntezie gwiazd, czyli tworzeniu pierwiastków chemicznych w wyniku reakcji syntezy jądrowej w gwiazdach. Akceleratory astrofizyczne, takie jak fale uderzeniowe wybuchu supernowej, przyspieszają ten izotop do wysokiej energii.

kosmiczny hel, właściwości helu, właściwości kosmicznego helu, 4He i 3He

Z kolei 3He jest wytwarzany po prostu przez interakcję przyspieszonych izotopów 4He z materiałami naszej galaktyki. Zidentyfikowanie różnic między zależnością energetyczną tych izotopów umożliwia naukowcom uzyskanie ogólnych właściwości źródeł, a także przyspieszenia i propagacji promieni kosmicznych w Drodze Mlecznej. Jak wspomina badacz Alberto Olivia:

Jądra helu mogą podróżować na większe odległości w stosunku do cięższych jąder, ponieważ hel jest bardziej zwarty i mniej oddziałuje z otaczającym materiałem. Dzięki helowi możemy w ten sposób badać właściwości promieni kosmicznych w większej objętości galaktycznej w odniesieniu do tego, co tradycyjnie robiono z cięższymi jądrami, takimi jak bor i tlen.

Naukowcy zaobserwowali, że strumienie 3He i 4He wykazują prawie identyczne zmiany w czasie i że względna wielkość tych zmian maleje wraz ze wzrostem sztywności. Pomiary przedstawione przez Olivę i resztę współpracy z AMS zapewniają nowy interesujący wgląd w właściwości tych izotopów, co może mieć ważne implikacje dla przyszłych badań astrofizyki rozważających powstawanie i propagację promieni kosmicznych.

ŹRÓDŁO: Phys